DEN HAAG - De energierekening van een huishouden met een gemiddeld verbruik gaat in 2013 met ongeveer 8 euro omhoog. De inkomsten gebruikt het Rijk voor het stimuleren van duurzame energie. De heffing bedraagt in 2015 ongeveer 25 euro per jaar en kan in 2028 oplopen tot circa 120 euro per jaar.

Het kabinet stemde vrijdag in met dit voornemen van minister Maxime Verhagen (Economische Zaken).

Verhagen had het plan om de energierekening te verhogen ten bate van groene stroom eerder al bekendgemaakt.

Bijdrage

Maar de exacte bedragen per huishouden waren nog niet helemaal duidelijk.

Met de bijdrage dragen huishoudens circa de helft van de rekening voor meer duurzame energie. Bedrijven nemen, zoals eerder al bekend werd, de andere helft voor hun rekening.

Betere energiemix

In een toelichting op het besluit sprak premier Mark Rutte van ''een kleine bijdrage'' die wordt gevraagd om te komen tot een betere energiemix. Omdat fossiele brandstof opraakt, is de overgang naar duurzame energie onvermijdelijk.

''Die transitie moet je als samenleving breed oppakken. Het gaat erom de economie sneller te laten groeien, waarbij groen en groei hand in hand gaan'', aldus Rutte.

Osmose

Als voorbeelden van groene stroom noemde Rutte opwekking door middel van osmose, aardwarmte en getijden.

Rutte zei ook dat kernenergie wat hem betreft een rol speelt in de energiemix van de toekomst. Het kabinet wil nog in deze regeerperiode een vergunning verlenen voor de bouw van een nieuwe kerncentrale.

SDE+

De stimuleringsregeling om groene stroom te bevorderen heet SDE+. In 2013 is het budget 100 miljoen euro, in 2014 200 miljoen euro en in 2015 300 miljoen euro.

Op lange termijn bedraagt het budget structureel 1,4 miljard euro.