UTRECHT - Na verzet binnen de FNV, klinkt nu ook binnen vakcentrale CNV kritiek op de pensioenplannen. Het pensioenakkoord moet ''snel van tafel'', meldt CNV-politievakbond ACP vrijdag op de website.

ACP was vorig jaar al zeer kritisch op het conceptakkoord dat de vakbonden met werkgevers sloten. Het verzet is sindsdien alleen maar breder geworden, meldt de bond.

''Het risico van een pensioen wordt in deze deal eenzijdig afgewenteld op werknemers en biedt ook geen ruimte voor een oplossing voor mensen met een zwaar beroep, zoals politiemensen. Het is tijd voor een bredere discussie'', aldus ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp.

De vakbond hekelt dat het akkoord ''in achterkamertjes'' wordt afgesproken. Vrijdag heeft ACP twee websites gelanceerd waarop leden een bijdrage kunnen leveren aan het debat over een ''eerlijk pensioenstelsel''.

Alternatief pensioenplan

Vakbond FNV Bondgenoten heeft een alternatief pensioenplan gepresenteerd dat recht moet doen aan alle kritiek die in de achterban leeft. Het plan is goedgekeurd door de bondsraad, het parlement van de grootste vakbond van Nederland.

De FNV-bond komt met dit plan nadat FNV-voorzitter Agnes Jongerius een pauze afkondigde in de onderhandelingen met de werkgevers over een nieuw pensioenstelsel na scherpe kritiek van haar achterban. Maandag is de pauze voorbij en praat het FNV-bestuur met de voorzitters van de aangesloten bonden.

Abvakabo

Ambtenarenvakbond Abvakabo FNV wil dat de vakcentrale de pauze in het pensioenoverleg met de werkgevers verlengt.

De bond heeft meer tijd nodig om met de achterban en met twee andere kritische bonden - FNV Bondgenoten en FNV Bouw - te overleggen over de kwestie. Dat zei Edith Snoey, voorzitter van Abvakabo, vrijdag na de bondsraadvergadering.

Kamp

De bal ligt bij werkgevers en vakbonden om nog een pensioenakkoord te sluiten met het kabinet. Dat zei minister Henk Kamp (Sociale Zaken) vrijdag na afloop van de ministerraad over het toenemend verzet bij vakbonden tegen pensioenhervormingen.

Maar ''ik begin een beetje ongeduldig te worden''. Volgens de minister is ''de arbeidsdeelname van ouderen op dit moment te laag''.

Wetgeving

Ondanks de ingelaste pauze de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel werkt Kamp wel door aan plannen uit het regeerakkoord van het minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogpartner PVV.

Zo wil de VVD-bewindsman nog dit voorjaar met wetgeving komen om de AOW-leeftijd te verhogen van 65 naar 66 jaar in 2020. Dat had hij de Tweede Kamer in maart al toegezegd en dat gebeurt volgens hem in overleg met sociale partners.