AMSTERDAM – Meer dan de helft van de Nederlanders maakt zich zorgen of er in de toekomst nog voldoende energie beschikbaar is, omdat de vraag naar energie volgens hen zal stijgen.

Twee derde van de Nederlandse bevolking vreest dan ook dat de energie in de toekomst niet meer betaalbaar blijft. Dit blijkt uit onderzoek van Synovate in opdracht van Shell onder ruim 2.500 Nederlanders.

Ruim driekwart van de mensen is bezorgd over de impact van het energieverbruik op het milieu. Daarom zet eenzelfde driekwart van de onderzochte mensen de thermostaat lager wanneer ze van huis gaan. Ook hebben zij het huis goed geïsoleerd.

Kernenergie

Aardgas, aardolie, kolen en kernenergie worden als de belangrijkste energiebronnen in Nederland gezien. Vooral het belang van kolen, aardolie en aardgas als energiebronnen zal afnemen in de toekomst, zo denken de Nederlanders. Het belang van kernenergie zal daarentegen stijgen.

“Aardgas is de schoonste fossiele brandstof ter wereld en er is nog voldoende van beschikbaar voor de komende 100 tot 250 jaar. Gas kan daardoor een ideale rol spelen naast het wisselvallige aanbod van zonne- en windenergie", zo reageert een woordvoerder van Shell op het onderzoek echter.