UTRECHT - De FNV waakt er volgens vakbondsvoorzitter Agnes Jongerius voor dat werkgevers ''alles naar zich toetrekken'' bij pensioenhervormingen.

De FNV-voorzitter waarschuwt werkgevers die denken dat alle financiële risico's bij werknemers komen te liggen. Deze werkgevers hebben het volgens haar mis en kunnen een confrontatie met FNV-bonden aan de cao-tafel verwachten.

Deze boodschap gaf Jongerius vrijdag af na een overleg met bestuurders van vakcentrales FNV, CNV en MHP in Utrecht.

Onrust wegnemen

Zij wil binnen de FNV de onrust wegnemen over een mogelijk AOW- en pensioenakkoord tussen het kabinet, werkgevers en de vakbeweging. Vakbondsleden vrezen dat alle risico's bij de werknemers komen te liggen en dat de werkgevers de handen aftrekken van hun verantwoordelijkheden.

Volgens Jongerius is die vrees, die vooral binnen de FNV-bonden Abvakabo en Bondgenoten leeft, onterecht. ''We moeten helder gaan communiceren dat de angst niet terecht is'', zei zij.

Werkgevers moeten volgens haar ook niet denken dat ze massaal de pensioenpremies kunnen bevriezen. Volgens haar stuiten ze dan op verzet van de FNV in cao-onderhandelingen. ''Dan zeggen wij: ''no way", aldus Jongerius.

Impasse

De gezamenlijke vakbeweging besprak vrijdag in het CNV-hoofdkantoor de impasse die in het pensioenoverleg is ontstaan. Door de onrust binnen de FNV werd Jongerius maandag gedwongen een pauze in het overleg in te lassen.

Voorzitter Henk van der Kolk van Bondgenoten en Edith Snoey van Abvakabo waren vrijdag niet bereikbaar voor commentaar.

De pauze in het overleg met werkgevers en het kabinet wil Jongerius volledig benutten om de neuzen binnen de FNV weer één richting op te krijgen. ''Helder moet zijn: de werkgever gaat niet vrijuit'', stelde ze. Na 18 april kijkt de FNV weer of en hoe verder gesproken kan worden over een pensioenakkoord.

Benutten

FNV Bondgenoten liet weten de pauze te benutten om de achterban beter te informeren over de pensioenplannen.

De bond gaat bij bedrijven langs om werknemers ervan te doordringen dat toekomstige stijgingen van pensioenkosten aan de cao-tafel zullen worden verdeeld tussen werkgevers en werknemers. Ook wil de bond dat werkgevers kleur bekennen over waar zij staan bij de invulling van het akkoord.

Volgens de bond hebben veel werkgevers nu al bedacht dat zij toekomstige stijgingen in rekening kunnen brengen bij de werknemers.