AMSTERDAM - De pensioenuitkeringen en -aanspraken worden dit jaar niet verhoogd. De zogenoemde indexatie, de mate waarin de pensioenen worden aangepast aan de gestegen lonen en prijzen, komt gemiddeld uit op 0 procent.

Dat blijkt uit de jaarlijkse rondgang van De Nederlandsche Bank (DNB) bij de 25 grootste pensioenfondsen.

De pensioenen blijven daarmee achter bij de loon- en prijsstijging, die dit jaar op ruim 1 procent ligt.

De pensioenfondsen hadden aanvankelijk de ambitie om de uitkeringen en aanspraken met ongeveer 1 procent te laten stijgen.

In 2010 bedroeg de indexatie nog 0,4 procent. De lagere percentages voor 2011 weerspiegelen dat de loon- en prijsstijging in Nederland in de afgelopen jaren is afgezwakt.

Buffers

Vorig jaar daalde de dekkingsgraad, die aangeeft in hoeverre een fonds aan de toekomstige verplichtingen kan voldoen, van de 25 grootste fondsen van 109 procent naar 107 procent.

Dankzij gunstige beleggingsresultaten namen de beschikbare middelen weliswaar toe, maar de verplichtingen stegen sterker door de lage rente en de toegenomen levensverwachting van de Nederlanders.

De pensioenpremies zullen dit jaar stijgen van 16,3 naar 16,9 procent van het salaris. Hiermee kunnen pensioenfondsen hun buffers versterken.