AMERSFOORT - De Vereniging Eigen Huis (VEH) vermoedt dat banken in strijd met de Mededingingswet handelen door collectief nieuwe hypotheken voor woningen op particuliere erfpachtgrond te weigeren.

De consumentenorganisatie voor eigenwoningbezitters heeft hierover vrijdag een klacht ingediend bij toezichthouder NMa.

Volgens de vereniging kunnen huiseigenaren met een particulier erfpachtcontract hun huis niet verkopen omdat potentiële kopers geen hypotheek krijgen.

Zonder resultaat

Sinds vorig jaar probeert Vereniging Eigen Huis in overleg met banken en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) een eind te maken aan deze collectieve ban op particuliere erfpacht. Tot op heden zonder resultaat.

In Nederland staan tienduizenden woningen op grond van kerken, universiteiten, Staatsbosbeheer, boeren en andere particulieren. Sinds begin vorig jaar weigeren vrijwel alle banken om nieuwe hypotheken te verstrekken op dergelijke woningen. Hierdoor zijn deze huizen praktisch onverkoopbaar.

Consumentvriendelijker

Banken zeggen te vrezen dat de grondeigenaar de jaarlijkse erfpachtcanon (de vergoeding voor het gebruik van de grond) fors kan verhogen, waardoor de woningbezitter in betalingsproblemen kan komen.

Maar veel particuliere erfpachtcontracten zijn identiek aan of zelfs consumentvriendelijker dan gemeentelijke contracten, zegt de Vereniging Eigen Huis. De vereniging wijst er verder op dat ook bij gemeenten enorme stijgingen van de canon voorkomen.

''Banken verstrekken wél een hypotheek als de grond in handen is van een gemeente'', aldus de vereniging.