DEN HAAG - Minister Jan Kees de Jager van Financiën heeft de Nederlandse banken aangesproken op hun terughoudendheid om hypotheken te verstrekken aan eigenaren met een woning op particuliere erfpacht. 

De Jager heeft dat maandag geantwoord op vragen van de Tweede Kamerfractie van de VVD.

De Jager bevestigt dat diverse banken huiverig zijn om hypotheken te verlenen bij particuliere erfpacht. Volgens de banken komt dat door onduidelijkheid over de voorwaarden en de toekomstige hoogte van de erfpacht.

De Jager vindt dat dat er niet toe mag leiden dat mensen met een onverkoopbaar huis blijven zitten en De Nederlandse Vereniging van Banken vindt dat ook, schrijft hij in zijn brief aan de Kamer.

''Ik ga er dan ook vanuit dat de NVB een serieuze inspanning doet om dit te bewerkstelligen. Ik heb hierover contact gehad met de NVB en heb mijn zorgen bij de NVB neergelegd.''

Onverkoopbaar

Volgens de Vereniging Eigen Huis zijn tienduizenden woningen onverkoopbaar geworden door de reactie van de banken op erfpacht. Vorig jaar zouden de banken ineens gestopt zijn met het verlenen van hypotheken bij huizen met erfpacht.

De NVB stelde vorige week dat de banken de problemen wel willen oplossen, maar dat niet alleen kunnen.

Overleg

De banken willen overleg met overheden, toezichthouders, erfverpachters en consumentenorganisaties. Standaardisering van erfpachtcontracten is een mogelijke oplossing, aldus de NVB.

Ook kan gedacht worden aan het instellen van een marktmeester, een onafhankelijke autoriteit die boven de partijen staat en goede en slechte erfpachtvoorwaarden van elkaar weet te scheiden.