AMSTERDAM - Het aantal huurwoningen dat corporaties met hoge korting verkochten, is vorig jaar vanwege de economische crisis met dertig procent gestegen tot 6700.

Vooral starters op de woningmarkt maken gebruik van de regeling. Dat schrijft Trouw op basis van cijfers die stichting Opmaat maandag publiceert.

Stichting Opmaat begeleidt de verkoop als de korting tussen de 10 en 50 procent ligt. Doorverkopen is niet toegestaan en de corporatie behoudt het recht om het pand terug te kopen.

Koper en corporatie delen de winst of het verlies bij deze zogeheten Koopgarant-regeling. In 2008 verkochten woningbouwverenigingen 2800 woningen met Koopgarant, in 2009 5200 en vorig jaar 6700.

Moeizame markt

Door de crisis en de moeizame huizenmarkt verkopen corporaties minder woningen op een 'normale' manier. Dat waren er in 2007 tienduizend en in 2009 achtduizend. Aedes, de brancheorganisatie van de corporaties, verwacht voor 2010 geen stijging.

De Koopgarantieregeling zou niet zonder risico zijn. Als huurders de lasten niet meer kunnen dragen, moet de corporatie de woning binnen drie maanden terugkopen. Hoogleraar huisvestingssystemen aan de TU Delft Marja Elsinga spreekt in de krant van 'een steen om de nek' van de corporaties.

Woonbond

De Woonbond, die een korting van 10 procent wel genoeg vindt, stelt dat de relatief lage verkoopprijs de woningmarkt bederft.

Directeur van Opmaat Rein Bakker wijst erop dat via Koopgarant 125 duizend woningen voor de zittende huurders te koop zijn. Dat er 'slechts' 6700 zijn verkocht, toont volgens hem aan dat mensen lang niet altijd toehappen vanwege de lagere koopprijs. "Veel mensen krijgen de financiering niet rond." Volgens Bakker vormt de terugkoopverplichting 'nauwelijks' een risico.