DEN HAAG - Voor wie er al reikhalzend naar uitkeek: de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting ligt weer klaar. De Belastingdienst heeft ook dit jaar weer een aantal gegevens op het aangifteformulier al ingevuld.

Het formulier is vanaf 1 maart beschikbaar voor wie met DigiD digitaal aangifte doet van de inkomsten over 2010. De Belastingdienst heeft veel gegevens zoals naam, adres, woonplaats, loon of studiefinanciering en de WOZ-waarde van een koopwoning alvast ingevuld.

Belastingplichtigen moeten de gegevens controleren, aanvullen en waar nodig wijzigen.

Voorlopige aanslag

Vorig jaar maakten bijna drie miljoen mensen gebruik van de vooraf ingevulde aangifte. In totaal moeten circa 9,5 miljoen mensen aangifte inkomstenbelasting doen over 2010.

Wie voor 1 april de aangifte indient, krijgt voor 1 juli antwoord in de vorm van een voorlopige aanslag. Hierin staat hoeveel de belastingplichtige terugkrijgt of moet betalen.

Belastingtelefoon

De Belastingtelefoon is in maart extra bezet. Op topdagen kan het aantal telefoontjes oplopen tot meer dan 100.000 per dag.

Jaarlijks beantwoordt de BelastingTelefoon circa veertien miljoen vragen. Meer dan 35 procent daarvan wordt tijdens de aangifteperiode gesteld.