DEN HAAG - D66 wil dat het gemakkelijker wordt voor consumenten om over te stappen van de ene naar de andere bank. ''Het overstappen moet makkelijker, met behoud van je rekeningnummer. Net als bij een mobiele telefoon'', aldus D66-Tweede Kamerlid Wouter Koolmees.

D66 wil dat minister Jan Kees de Jager (Financiën) zich inzet om de consument meer macht te geven tegenover de banken.

Koolmees: ''Klanten staan bij banken nog niet centraal genoeg. Nieuwe klanten worden beter behandeld dan zittende klanten. Banken kunnen regels ontduiken, maar tegen weglopende rekeninghouders is niets te doen.''

Meer macht bij consumenten leidt volgens D66 tot meer concurrentie tussen banken, wat weer leidt tot lagere prijzen voor klanten.