AMSTERDAM - Een groot deel van de Nederlandse auto-importeurs wil van de huidige belastingvrijstelling voor zeer zuinige auto's af. Dat blijkt uit een voorlopig intern voorstel van de RAI Vereniging, dat AutoWeek onder ogen heeft gekregen.

Vooral de huidige vrijstelling voor de aanschafbelasting (BPM) en en motorrijtuigenbelasting voor zuinige dieselauto's werkt dusdanig marktverstorend, dat de regeling volgens veel importeurs onhoudbaar is.

De voorstanders van afschaffing hebben uiteraard niets tegen belastingkorting, maar de volledige vrijstelling van motorrijtuigenbelasting en BPM zoals nu het geval is, gaat hen veel te ver.

Een dieselauto die 95 gram CO2 per kilometer uitstoot krijgt complete belastingvrijstelling, terwijl voor een auto die 96 gram ‘doet’, honderden euro’s aan motorrijtuigenbelasting per jaar betaald moet worden. Om het nog niet hebben over de paar duizend euro BPM die moet worden afgetikt.

Verschil

Dit grote verschil is veel auto-importeurs een doorn in het oog, en het maakt de regeling volgens sommigen dan ook 'onhoudbaar'. De branchevereniging wil volgens de (voorlopige) plannen gaan lobbyen in Den Haag voor afschaffing van de huidige vrijstelling, indien mogelijk wellicht zelfs nog voor 2013.

De mening van de Nederlandse autosector is belangrijk, omdat het kabinet een uitgebreid onderzoek is gestart naar de toekomst van de Nederlandse autobelastingen. De conclusies moeten voor de zomer aan de Tweede Kamer worden gepresenteerd.

RAI

De brancheorganisatie RAI Vereniging wil nog niet inhoudelijk reageren. “Hier heb ik nog geen commentaar op”, aldus secretaris Wijnand de Geus. “We zijn bezig met het formuleren van een uitgebreide integrale visie over de toekomst van de autobelastingen, en daar gaan we uitkomen. Tot dat moment kan ik daar niets over loslaten.”

Binnen diezelfde RAI Vereniging is er op dit moment nog geen consensus over de te varen koers. Sommige merken hebben immers op dit moment gigantisch veel voordeel van de vrijstelling en zijn zodoende fel gekant tegen eerdere afschaffing.

Ook is er onenigheid over de vraag of bij auto’s die (gedeeltelijk) afhankelijk zijn van stroom de CO2 die bij de opwekking van die elektriciteit wordt uitgestoten, moet worden meegerekend of niet.

Naast elektrische auto’s zal de komende jaren vooral het aantal plug-in hybrides in de showrooms flink toenemen, waardoor deze vraag erg belangrijk is.