DEN HAAG - De stijgende rente helpt pensioenfondsen een beetje op adem komen, maar volgens minister Henk Kamp (Sociale Zaken) blijft er nog het nodige te doen.

Door de stijgende rente zijn dekkingsgraden van veel fondsen weer boven de 100 procent uitgekomen, maar volgens Kamp is meer nodig om ervoor te zorgen dat pensioenuitkeringen ook kunnen meestijgen met de inflatie en/of loonontwikkeling.

Dat maakte de VVD-bewindsman vrijdag duidelijk na afloop van de ministerraad. Hij hoopt dat werkgevers en de vakbeweging snel een pensioenakkoord sluiten om de oudedagvoorziening beter bestand te maken tegen schommelingen op de financiële markten en de stijgende levensverwachting.

Volgens Kamp verlopen de onderhandelingen tussen sociale partners goed.

Uitstel

Met het oog op de onderhandelingen hebben vrijdag regeringspartijen VVD en CDA met gedoogpartner PVV in de Tweede Kamer aangedrongen op uitstel van een gepland debat over pensioenen met Kamp.

Dit tot grote onvrede van de SP. Kamerlid Paul Ulenbelt van de oppositiepartij had de minister graag aan de tand gevoeld over de op handen zijnde hervormingen op pensioengebied.

Flezibele afspraken

Werkgevers en vakbonden hebben het kabinet onder meer gevraagd om een hogere welvaartsvaste AOW-uitkering, zodat zij meer flexibele afspraken kunnen maken over de aanvullende pensioenen.

De vraag is nu of sociale partners het eens kunnen worden over een andere verdeling van risico's en rechten bij het sparen voor de oude dag.

Tegenvallende beleggingen

SP'er Ulenbelt constateert dat tegenvallende beleggingen en de kosten van de stijgende levensverwachting straks door het akkoord meer voor rekening van werknemers komen dan voor werkgevers.

Hij zegt van diverse specialisten gehoord te hebben dat door voorgestelde hervormingen de pensioenaanspraken van werknemers er met een kwart tot 45 procent op achteruit kunnen gaan als het economisch tegenzit.