Het Haagse gerechtshof heeft dinsdag opnieuw laten weten nog geen definitieve beslissing te willen nemen of het Openbaar Ministerie (OM) gerechtigd was Geert Wilders te vervolgen. De verdediging verzocht dinsdag de zaak tegen de PVV-leider te stoppen.

Dinsdag werd opnieuw de discussie gevoerd of er in 2014 nou wel of niet sprake is geweest van politieke bemoeienis bij de vervolgbeslissing van Wilders en het verdere verloop van de strafzaak.

Wilders' advocaat Geert-Jan Knoops bepleitte eerder al dat de inmenging overduidelijk was en voelde zich gesterkt door documenten die vrijdag aan het dossier zijn toegevoegd.

Het gaat om mailberichten tussen ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Er wordt inhoudelijk over de strafzaak gesproken zoals welke verweren van de verdediging van Wilders er kunnen worden verwacht. Maar ook wordt er geopperd het requisitoir van het OM van tevoren in te zien.

OM zegt zich te hebben verbaasd

Het OM zegt zich ook te hebben verbaasd over de inhoud van de mails, maar benadrukt met klem dat deze nooit de officieren van justitie hebben bereikt die zich met de zaak tegen Wilders hebben beziggehouden. Van beïnvloeding is dus geen sprake geweest.

Het hof bleef bij het standpunt dat het donderdag ook innam toen ook werd verzocht het OM niet-ontvankelijk te verklaren: een oordeel hierover komt nog te vroeg.

"Wij willen pas een besluit nemen als wij alles volledig tot ons hebben genomen en daar hoort ook het pleidooi en een reactie daarop bij", aldus het hof.

Verdediging komt vrijdag met reactie

Knoops zei in reactie hierop zich te willen beraden met Wilders en hier vrijdag uitsluitsel over te willen geven. Het OM is hier verbaasd over en had begrepen dat de verdediging klaar was om met het pleidooi te beginnen.

Een opmerking die volledig verkeerd viel bij de verdediging en als "ongepast" door Knoops werd bestempeld. "Alsof wij dit alles hadden kunnen voorzien."

Het hof besloot dat de zaak vrijdag pas weer verdergaat om 09.30 uur.

Ook in hoger beroep boete van 5.000 euro geëist

De zaak tegen Wilders draait om de uitspraken over "minder Marokkanen" die hij in 2014 deed. Volgens het OM heeft de politicus zich daarmee schuldig gemaakt aan groepsbelediging en aanzetten tot haat en discriminatie.

Ook in hoger beroep werd daarom een boete van 5.000 euro geëist. De rechtbank oordeelde eerder dat Wilders schuldig was aan groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie, maar legde geen straf op.