Geert-Jan Knoops, de advocaat van Geert Wilders, heeft het hof dinsdag opnieuw verzocht het Openbaar Ministerie (OM) niet langer gerechtigd om zijn cliënt te vervolgen te verklaren. Knoops baseert zijn verzoek op nieuwe documenten die politieke bemoeienis met de zaak zouden bewijzen.

Onder meer mailwisselingen tussen ambtenaren van het ministerie van Justitie uit 2014 vormen de aanleiding voor het verzoek van Knoops. De inhoud hiervan is vrijdag aan de verdediging overhandigd en wordt dinsdag besproken.

Knoops noemt het een belangrijk keerpunt. "Met de nieuwe stukken is vast komen te staan dat er sprake is geweest van inhoudelijke politieke interventie om te komen tot een veroordeling van de heer Wilders."

In een van de mails laat een ambtenaar weten de uitspraken van Wilders over "minder Marokkanen" uit 2014 "kwaadaardig" te vinden en bespreekt hij met een collega hoe de rechtszaak volgens hen gevolgd moet worden.

Ook zeggen zij contact te hebben gehad met het OM of zaken nog bij het OM onder de aandacht te zullen brengen. "Dus niet louter informatieverstrekking aan de minister, maar ze zijn bezig met het leveren van een bijdrage aan veroordeling", benadrukt Knoops.

Knoops zegt dat het niet anders kan dan dat de toenmalig minister van Justitie, Ivo Opstelten, van deze bemoeienis op de hoogte is geweest en niet heeft ingegrepen.

Mails komen volgens Knoops boven op eerdere stukken

De advocaat laat het hof weten dat de nieuwe openbaar geworden documenten het eerdere verweer van de verdediging versterken. Knoops betoogde op dinsdag 3 september al dat de politieke bemoeienis overduidelijk is geweest. Dat betekent een schending van de scheiding der machten.

Volgens Knoops heeft het OM de rechtbank en het hof niet over deze bemoeienis ingelicht, terwijl justitie hier wel toe verplicht was.

OM zal later op dinsdag met reactie komen

Het OM zal later op dinsdag op het verzoek van de verdediging reageren. Het hof neemt na het horen van beide verhalen een beslissing over het wel of niet verdergaan van de zaak. Het hof besloot eerder pas bij de einduitspraak over de niet-ontvankelijkheid van het OM te oordelen.

De advocaat-generaal liet eerder al weten dat de bemoeienis van ambtenaren het OM nooit hebben bereikt, laat staan dat die van invloed zijn geweest op de vervolgbeslissing.

Ook in hoger beroep boete van 5.000 euro geëist

De zaak tegen Wilders draait om de uitspraken over "minder Marokkanen" die hij in 2014 deed. Volgens het OM heeft de politicus zich daarmee schuldig gemaakt aan groepsbelediging en aanzetten tot haat en discriminatie.

Ook in hoger beroep werd daarom een boete van 5.000 euro geëist.