Het gerechtshof Den Haag heeft het verzoek tot uitstel van het hoger beroep in de zaak-Wilders afgewezen. Geert-Jan Knoops, de advocaat van PVV-leider Geert Wilders, vroeg om meer tijd voor nader onderzoek naar mogelijke politieke bemoeienis met de zaak.

Het hof zei de verdediging wel tegemoet te willen komen en het Openbaar Ministerie (OM) op te dragen enkele documenten die nu nog gecensureerd zijn aan Knoops te overhandigen. Het gaat om e-mails tussen ambtenaren van het ministerie van Justitie.

De verdediging had het hof eerder verzocht om het OM niet-ontvankelijk te verklaren, maar het hof zei eerder op donderdag dit oordeel pas te vellen bij de einduitspraak.

Het OM zou volgens Knoops niet langer gerechtigd zijn om Wilders te vervolgen, omdat er volgens de advocaat overduidelijk sprake was van politieke bemoeienis. Dit komt neer op een schending van de scheiding der machten.

Een oordeel hierover kwam wat het hof betreft echter te vroeg. "Er is nader onderzoek nodig", aldus de rechter. "Dat onderzoek moet onder meer op de zitting plaatshebben. Het pleidooi van de verdediging speelt daar ook een belangrijke rol in."

Knoops wil geen gemankeerd pleidooi houden

Knoops liet weten niet met het pleiten te kunnen beginnen, omdat er dan geen mogelijkheid is om nader onderzoek te doen. Het zou dan een gemankeerd pleidooi zijn, aldus de advocaat.

Los van de bestudering van eerdere stukken komen er in oktober mogelijk meer documenten vrij die als bewijs kunnen dienen voor politieke bemoeienis. De rechtbank in Utrecht doet dan namelijk uitspraak over een Wob-verzoek van RTL Nieuws.

De nieuwszender wil inzicht krijgen in documenten over de beslissing om Wilders te vervolgen, maar een verzoek hiertoe werd door het ministerie van Justitie afgewezen. RTL Nieuws stapte daarop naar de rechter.

Knoops vroeg het hof ook deze stukken aan het dossier toe te laten voegen, maar dit was volgens de rechter onvoldoende onderbouwd. Wel mogen er nog stukken worden toegevoegd, zodat het ook mogelijk blijft om deze documenten bij een eventuele openbaarmaking op te laten nemen in het dossier.

Documenten zijn een punt van discussie

Enkele van die documenten werden wel vrijgegeven en die zijn nu een punt van discussie. Volgens de verdediging blijkt hier duidelijk politieke bemoeienis uit.

Het OM zegt juist dat de stukken laten zien dat de vervolgbeslissing zelfstandig genomen is. Of ambtenaren van het ministerie advies hebben gegeven, is volgens justitie niet relevant. Daarbij zouden deze stukken het OM nooit hebben bereikt.

De uitspraak staat vooralsnog gepland op 11 oktober.