Volgens de advocaat van Geert Wilders, Geert-Jan Knoops, is het Openbaar Ministerie (OM) door aantoonbare onwaarheden over politieke bemoeienis met de vervolging van de PVV-leider niet langer gerechtigd om zijn cliënt te vervolgen. Knoops heeft het gerechtshof gevraagd het OM niet ontvankelijk te verklaren. Dat zou het einde van het hoger beroep betekenen.

Aanleiding voor het verzoek van Knoops is de openbaarmaking van nieuwe stukken, waaronder een ambtelijke nota (pdf). Daaruit zou blijken dat de toenmalige minister van Justitie Ivo Opstelten en het OM in 2014 overleg hebben gevoerd voordat er formeel een vervolgbeslissing was genomen.

Volgens Knoops is dit document duidelijk bewijs voor de politieke inmenging bij de vervolgbeslissing, zoals de verdediging al meerdere malen heeft betoogd, maar altijd werd ontkend.

Knoops wijst ook op e-mails waaruit zou blijken dat binnen de ambtelijke top van het ministerie van Justitie werd overlegd "over mogelijke verweren door de verdediging van Wilders". "Er is dus inhoudelijk gesproken over de strafzaak, wat een schending is van de scheiding der machten", aldus de advocaat.

Volgens Knoops heeft het OM hierover gelogen en leidt dit tot een "ernstige en onherstelbare inbreuk van het recht op een eerlijk proces." Er is volgens de advocaat voldoende bewijs geleverd om het OM niet ontvankelijk te verklaren.

OM stelt vervolgbeslissing zelfstandig te hebben genomen

Het OM is altijd bij het standpunt gebleven dat justitie zelfstandig heeft besloten om Wilders te vervolgen. "Dat geloof ik ook wel", liet Knoops weten. "Maar daar gaat het niet langer om. De vraag is of er politieke bemoeienis is geweest en het antwoord daarop is volmondig 'ja'."

"Informatie die bij uw gerechtshof niet bekend was en daarmee bent u op het verkeerde been gezet", vervolgde Knoops.

Grapperhaus ontkent bemoeienis Opstelten

Tijdens het pleidooi van Knoops heeft de minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus dinsdag in antwoord op Kamervragen nogmaals benadrukt dat Opstelten zich niet heeft bemoeid met de zaak Wilders.

Daarnaast stelt Grapperhaus dat de beslissing om Wilders te vervolgen wel degelijk op 10 september 2014 genomen was. Dus nog voor de hierboven genoemde communicatie binnen het departement van Justitie heeft plaatsgevonden.

Het OM zal om 14.00 uur dinsdag met reactie komen op het verzoek van Knoops. Het is niet duidelijk of het hof dinsdag al met een besluit zal komen, maar vermoedelijk zal dit donderdag gebeuren.

Ook in hoger beroep boete van 5.000 euro geëist

De zaak tegen Wilders draait om de uitspraken over minder Marokkanen die hij in 2014 deed. Volgens het OM heeft de politicus zich daarmee schuldig gemaakt aan groepsbelediging en aanzetten tot haat en discriminatie.

Ook in hoger beroep werd daarom een boete van 5.000 euro geëist.