De advocaat van Geert Wilders, Geert-Jan Knoops, heeft vrijdag in zijn pleidooi in de strafzaak tegen de PVV-leider gesteld dat het OM selectief heeft gehandeld in de interpretatie van de wet.

Ook zou het OM de uitspraken van Wilders niet in de juiste context plaatsen. Knoops vroeg de Haagse rechtbank het OM alsnog niet-ontvankelijk te verklaren wegens misbruik van de scheiding van wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht.

Het proces toont volgens Knoops aan dat anno 2016 in Nederland politieke processen nog steeds kunnen worden gevoerd. Hij hekelde de aanklagers omdat "het realiteit is dat het OM een politicus monddood wil maken''.

Knoops stelde dat het OM selectief te werk is gegaan bij het interpreteren van de uitspraken, de wet en de 6.474 aangiften. Daartoe zijn mensen "opgeroepen, aangespoord of geronseld".

Ook zou het OM volgens Knoops misbruik hebben gemaakt van zijn vervolgingsrecht in de strafzaak tegen Wilders.

Wilders: 'Eis van het OM is waanzinnig'
Wilders: 'Eis van het OM is waanzinnig'

'Problemen in de samenleving'

De uitspraken van Wilders hebben volgens Knoops niets te maken met racisme: ze slaan op de problemen die de PVV ziet in de samenleving. 

Het OM wil volgens Knoops niet inzien dat de uitspraken van Wilders werden gedaan als onderdeel van de Europese verkiezingen. Bovendien zijn de uitspraken van Wilders passend bij het partijbeleid van de PVV, betoogt Knoops. 

Hij zei eveneens dat Wilders zijn uitspraken over 'minder Marokkanen' nadien in context plaatste. Zo heeft Wilders gezegd dat het niet ging om alle Marokkanen, maar om criminele Marokkanen. Het OM houdt volgens Knoops geen rekening met die context. Bovendien was er volgens Knoops tijdens de bijeenkomsten waar Wilders zijn uitspraken deed, geen plek voor die nuancering.

Vrijheid

Als politicus zou Wilders volgens de advocaat bovendien juist meer vrijheid moeten kunnen hebben om te zeggen wat hij vindt. Hij zou een open discussie kunnen voeren over maatschappelijke problemen. Volgens Knoops heeft het OM niet het recht om politieke speeches te interpreteren.

Ook zou Wilders door de juridische discussies over begrippen als ras en de door het OM gehanteerde jurisprudentie niet hebben kunnen weten dat hij strafbaar handelde toen hij zijn uitspraken deed.

Overzicht: vervolging Geert Wilders

De zaak draait om uitspraken van Wilders uit 2014. © ANP
'Willen we meer of minder Marokkanen' roept Wilders op 12 maart 2014 en op 19 maart 2014, voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen. © ANP
De uitspraak veroorzaakt commotie. Meerdere demonstraties, zowel voor als tegen Wilders, worden georganiseerd. © ANP
Ruim zesduizend mensen doen aangifte tegen de PVV-leider. © ANP
Het OM maakt in december 2014 bekend dat Wilders wordt aangeklaagd voor belediging van Marokkanen en het aanzetten tot discriminatie en haat. Advocaat Geert-Jan Knoops verdedigt de PVV-leider. © ANP
Geert Wilders neemt zijn uitspraak over 'minder Marokkanen' niet terug. Op 18 maart zegt hij in de rechtbank dat de "vrijheid van meningsuiting" het enige is dat hij nog heeft en dat Nederland een Marokkanenprobleem heeft. © ANP
Knoops vroeg de rechtbank op 23 september het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk te verklaren. © ANP
Het proces tegen Geert Wilders gaat door, wordt op vrijdag 14 oktober bekendgemaakt. © ANP
Op 31 oktober gaat het proces van start. © ANP
Bij het begin van de strafzaak op 31 oktober is Wilders, zoals eerder aangekondigd, niet aanwezig. © ANP
Op 3 november vraagt Wilders advocaat Knoops om wraking van rechter Elianne van Rens omdat zij partijdig zou zijn. Het OM acht het verzoek kansloos. © ANP
De wrakingskamer besluit op vrijdag 4 november dat rechter Elianne van Rens mag aanblijven in de rechtszaak tegen PVV-leider Geert Wilders. © ANP
Het OM zegt op 16 november vol overtuiging te hebben besloten tot vervolging van PVV-leider Wilders voor zijn 'minder-Marokkanen'-uitspraken. Een dag later wordt de strafeis bekend: een geldboete van 5000 euro. © ANP
Advocaat Geert-Jan Knoops en medeadvocaat Carry Knoops-Hamburger arriveren op 18 november bij de rechtbank op Schiphol voor het verdedigende pleidooi en de reactie op de strafeis. © ANP
Geert-Jan Knoops stelt vrijdag in zijn pleidooi dat het OM selectief heeft gehandeld in de interpretatie van de wet. Ook zou het OM de uitspraken van Wilders niet in de juiste context plaatsen. © ANP
Advocaat Geert-Jan Knoops arriveert op woensdag 23 november voor de laatste zittingsdag bij de rechtbank op Schiphol. © ANP
Zoals aangekondigd maakt Wilders op de laatste zittingsdag gebruik van zijn recht op een slotwoord. © ANP
Ook Wilders advocaat Geert-Jan Knoops is in de rechtszaal aanwezig. © ANP
Wilders haalde in zijn slotwoord hard uit naar de officieren van justitie, hij noemde hen "handlangers van het kabinet". © ANP
PVV-leider Geert Wilders is vrijdag 9 december schuldig bevonden voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie voor zijn uitspraken op 19 maart 2014. Er is echter geen straf opgelegd. © ANP
Advocaat Maarten 't Sas, van firma Knoops, voorafgaand aan de rechtszaak. Geert Wilders is zelf niet aanwezig. © ANP
Op Twitter heeft de PVV-leider zich in stevige bewoordingen uitgelaten over het vonnis. © ANP
Meteen na de uitspraak werd bekend dat Geert Wilders tegen de uitspraak in beroep gaat, en op 23 december maakte ook het OM bekend in beroep te gaan. © ANP