Het Openbaar Ministerie heeft donderdag een onvoorwaardelijke geldboete van 5.000 euro geëist tegen Geert Wilders om zijn uitspraken over 'minder Marokkanen'. Het OM vindt drie van de vier aanklachten tegen Wilders bewezen. 

Het Openbaar Ministerie (OM) sloot donderdag het 195 pagina's tellende requisitoir af in het Justitieel Complex Schiphol in Badhoevedorp, waar Wilders terechtstaat voor groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie. Daarop volgde de strafeis.

Alleen het haatzaaien en aanzetten tot discriminatie op een markt in Loosduinen op 12 maart, werd door het Openbaar Ministerie niet bewezen geacht. De strafeis voor de andere bewezen aanklachten valt hoger uit dan gebruikelijk vanwege de grote mate van dreiging die volgens het OM uitging van de woorden van Wilders en het voorbereidende karakter. 

Zowel Wilders als zijn advocaat Knoops was donderdag niet in de rechtszaal aanwezig. Wilders zei na afloop van de eis dat "de vrijheid van meningsuiting op het spel staat'', aldus de PVV-leider donderdag in een eerste reactie. "Het is een waanzinnige eis. Überhaupt om mij te veroordelen. De politcus stelde donderdag eerder al op Twitter zich "niets aan te zullen trekken" van de strafeis. 

Hoe is het OM tot de eis tegen Wilders gekomen?
Hoe is het OM tot de eis tegen Wilders gekomen?

Belediging

Het OM is van mening dat Wilders wist dat zijn uitspraken over 'minder Marokkanen' beledigend van aard waren, zei Officier van Justitie Wouter Bos donderdag. 

Volgens het OM is sprake van belediging vanwege de door Wilders gehanteerde retoriek bij de vraag 'meer of minder Marokkanen'. Wilders zou de vraag zo gesteld hebben dat het wat het OM betreft eerder om een stelling gaat, waardoor een groep weggezet wordt als minderwaardig en er sprake is van belediging. Dit zou ook blijken uit het grievende karakter van de aangiften die tegen Wilders gedaan zijn.  

De PVV-leider deed zijn uitspraken over de Marokkanen bovendien eerder en zou deze daarna nogmaals geregisseerd hebben uitgesproken. Daarmee is volgens het OM bewezen dat zijn daad opzettelijk van aard is. De uitspraken van Wilders hadden mede door de voorbereiding en het gebruik van verschillende stijlfiguren een stokend en ophitsend karakter, stelt het OM.

Wilders: 'Eis van het OM is waanzinnig'
Wilders: 'Eis van het OM is waanzinnig'

Uitspraken

De zaak draait om uitspraken van Wilders uit 2014. Zowel op 12 maart als na de verkiezingsoverwinning, op 19 maart, waarbij zijn partij zeven zetels won in de Haagse gemeenteraad, deed Wilders uitspraken over Marokkanen.

Op 12 maart stelde de politicus zich in te willen zetten voor mensen die minder Marokkanen in Den Haag wilden. Na de verkiezingsoverwinning herhaalt Wilders zijn uitspraak in een zaal met PVV-aanhangers. Hij vraagt: "Willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen?", waarna het publiek "minder, minder" scandeert. Wilders besluit: "dan gaan we dat regelen".

Overzicht: vervolging Geert Wilders

De zaak draait om uitspraken van Wilders uit 2014. © ANP
'Willen we meer of minder Marokkanen' roept Wilders op 12 maart 2014 en op 19 maart 2014, voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen. © ANP
De uitspraak veroorzaakt commotie. Meerdere demonstraties, zowel voor als tegen Wilders, worden georganiseerd. © ANP
Ruim zesduizend mensen doen aangifte tegen de PVV-leider. © ANP
Het OM maakt in december 2014 bekend dat Wilders wordt aangeklaagd voor belediging van Marokkanen en het aanzetten tot discriminatie en haat. Advocaat Geert-Jan Knoops verdedigt de PVV-leider. © ANP
Geert Wilders neemt zijn uitspraak over 'minder Marokkanen' niet terug. Op 18 maart zegt hij in de rechtbank dat de "vrijheid van meningsuiting" het enige is dat hij nog heeft en dat Nederland een Marokkanenprobleem heeft. © ANP
Knoops vroeg de rechtbank op 23 september het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk te verklaren. © ANP
Het proces tegen Geert Wilders gaat door, wordt op vrijdag 14 oktober bekendgemaakt. © ANP
Op 31 oktober gaat het proces van start. © ANP
Bij het begin van de strafzaak op 31 oktober is Wilders, zoals eerder aangekondigd, niet aanwezig. © ANP
Op 3 november vraagt Wilders advocaat Knoops om wraking van rechter Elianne van Rens omdat zij partijdig zou zijn. Het OM acht het verzoek kansloos. © ANP
De wrakingskamer besluit op vrijdag 4 november dat rechter Elianne van Rens mag aanblijven in de rechtszaak tegen PVV-leider Geert Wilders. © ANP
Het OM zegt op 16 november vol overtuiging te hebben besloten tot vervolging van PVV-leider Wilders voor zijn 'minder-Marokkanen'-uitspraken. Een dag later wordt de strafeis bekend: een geldboete van 5000 euro. © ANP
Advocaat Geert-Jan Knoops en medeadvocaat Carry Knoops-Hamburger arriveren op 18 november bij de rechtbank op Schiphol voor het verdedigende pleidooi en de reactie op de strafeis. © ANP
Geert-Jan Knoops stelt vrijdag in zijn pleidooi dat het OM selectief heeft gehandeld in de interpretatie van de wet. Ook zou het OM de uitspraken van Wilders niet in de juiste context plaatsen. © ANP
Advocaat Geert-Jan Knoops arriveert op woensdag 23 november voor de laatste zittingsdag bij de rechtbank op Schiphol. © ANP
Zoals aangekondigd maakt Wilders op de laatste zittingsdag gebruik van zijn recht op een slotwoord. © ANP
Ook Wilders advocaat Geert-Jan Knoops is in de rechtszaal aanwezig. © ANP
Wilders haalde in zijn slotwoord hard uit naar de officieren van justitie, hij noemde hen "handlangers van het kabinet". © ANP
PVV-leider Geert Wilders is vrijdag 9 december schuldig bevonden voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie voor zijn uitspraken op 19 maart 2014. Er is echter geen straf opgelegd. © ANP
Advocaat Maarten 't Sas, van firma Knoops, voorafgaand aan de rechtszaak. Geert Wilders is zelf niet aanwezig. © ANP
Op Twitter heeft de PVV-leider zich in stevige bewoordingen uitgelaten over het vonnis. © ANP
Meteen na de uitspraak werd bekend dat Geert Wilders tegen de uitspraak in beroep gaat, en op 23 december maakte ook het OM bekend in beroep te gaan. © ANP

Discriminatie

Wilders lokte een antwoord uit van het publiek, waarmee hij aanspoorde om een bepaalde groep uit te sluiten. Om die reden is er volgens het OM onmiskenbaar sprake van het aanzetten tot discriminatie. Wilders zou met de uitspraken bovendien ook niet hebben bijgedragen aan een publiek debat maar juist bijgedragen hebben aan onderscheid tussen bevolkingsgroepen. 

Het OM ziet ook dat de uitspraken, hoewel gedaan in een café, in het openbaar gedaan zijn door Wilders. Dit vanwege de aanwezigheid van verschillende media. Ook zegt het OM dat de woorden van Wilders een extra lading hadden door zijn invloedrijke positie. 

Ras

In eerdere zaken is volgens het OM bewezen dat Marokkanen binnen de kaders van de wet een ras genoemd kunnen worden vanwege hun gemeenschappelijke nationale afstamming.

Daarnaast is de ruime betekenis van ras vastgelegd in meerdere verdragen. Het OM ziet de uitspraken van Wilders dan ook als discriminatie wegens ras, in tegenstelling tot de conclusies van experts, die stelden dat Wilders met Marokkanen een nationaliteit heeft bedoeld en geen ras. 

Wilders zelf stelt dat hij met zijn uitspraken zijn politiek opinie heeft geuit.

Overtuiging voor vervolging

Het OM zei eerder in het requisitoir al vol overtuiging te hebben besloten tot vervolging van PVV-leider Wilders. Het OM is gebonden aan de wet en heeft als drijfveer een actieve bescherming tegen discriminatie, betoogde Bos woensdagmorgen.

Ook is het OM van mening dat er voor "persoonlijke opvattingen geen plaats is'', verwijzend naar de uitlatingen van Wilders dat het zou gaan om een politiek proces. De latere nuanceringen van Wilders' uitspraak moeten ook niet worden meegewogen bij de beoordeling van de strafbaarheid, aldus het OM.

Reacties

Fractieleden van de PVV hebben donderdag in de Tweede Kamer hun onvrede geuit over de strafeis van het OM tegen hun leider Geert Wilders. De Kamerleden toonden een grote poster van Wilders met een rood kruis over zijn mond. "De vrijheid van meningsuiting is in het geding. Niet alleen voor Wilders, maar voor iedereen", zei PVV'er Barry Madlener. De actie van de Kamerleden werd kort daarna onderbroken door een van de bodes.