Het Openbaar Ministerie zegt dat eventueel martelaarschap of het uitbuiten van een voorbeeldfunctie geen reden is om Geert Wilders niet te vervolgen. Het is volgens officier van justitie Wouter Bos niet de taak van het OM om af te wegen of deze zaak Wilders een podium geeft.

Het OM volgt daarmee de richtlijn van het college van procureurs-generaal.

Het OM zegt vol overtuiging te hebben besloten tot vervolging van PVV-leider Wilders voor zijn 'minder-Marokkanen'-uitspraken. Het OM is gebonden aan de wet en heeft als drijfveer een actieve bescherming tegen discriminatie, betoogde Bos woensdagmorgen aan het begin van zijn requisitoir.

''Voor persoonlijke opvattingen is geen plaats'', aldus Bos, verwijzend naar de uitlatingen van Wilders dat het zou gaan om een politiek proces.

De latere nuanceringen van Wilders' uitspraak moeten ook niet worden meegewogen bij de beoordeling van de strafbaarheid, aldus het OM. Dat Wilders zijn uitspraken later relativeerde door te stellen dat hij criminele Marokkanen bedoelde, doet volgens Bos niet ter zake. Die nuance is door velen ook niet meer gehoord, zei hij.

'OM is overtuigd van strafzaak Wilders'
'OM is overtuigd van strafzaak Wilders'

Requisitoir

De aanklager zal gedurende anderhalve dag een 190 pagina's tellend requisitoir houden. Hij verontschuldigende vooraf belangstellende volgers van het proces voor de lengte van zijn betoog, ''maar dit vraagt om juridische precisie''.

De aanklager zei tevens dat dit proces draait om twee fundamentele waarden in onze samenleving: de vrijheid van meningsuiting en de bescherming tegen discriminatie.

Tussen die twee grondrechten bestaat spanning, erkende Bos. Hij citeerde daarbij een uitlating die werd gedaan bij het opnemen van een discriminatieartikel in het wetboek van strafrecht in 1934. Daarin werd volgens hem gesteld dat ''Nederland een te schone reputatie van verdraagzaamheid heeft om die door ophitsers te laten vernietigen''.

Bos ging in zijn aanleiding verder in op de grote maatschappelijke beroering die de 'minder-Marokkanen'-uitspraken teweeg hebben gebracht en leidden tot 6474 aangiften.

Verdragen

Zijn collega Sabina van der Kallen ging later op de woensdagmorgen in op de internationale verdragen voor uitbanning van rassendiscriminatie en de Nederlandse wet. Daarin worden volgens haar grenzen gesteld aan de vrijheid van meningsuiting en kaders geschapen waarbinnen die vrijheid moet worden gerespecteerd.

Wilders kan volgens het OM als politicus geen beroep doen op de vrijheid van meningsuiting. Het desbetreffende artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) beschermt Wilders niet als het om racistische uitlatingen gaat.

Uit voorgaande uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) blijkt dat ''het Hof bijzonder gevoelig is voor uitspraken die een gehele bevolkingsgroep aanvallen of in een negatief daglicht plaatsen''.

Grote vrijheden

Aanklager Bos stelde dat het Europees Hof grote vrijheden toestaat als het gaat om kritiek en zelfs belediging van autoriteiten, staatslieden en zelfs staatshoofden, maar dat geldt niet voor racistische uitingen. Zo werd een Britse politicus veroordeeld voor een poster van de brandende Twin Towers met de boodschap dat de islam uit Groot-Brittannië diende te verdwijnen.

In het requisitoir zei Bos dat Wilders zijn uitspraken heeft gedaan ten overstaan van de massamedia. Daardoor kwam de boodschap rechtstreeks de huiskamers binnen van een miljoenenpubliek. Het Europese Hof kijkt volgens de eerdere uitspraken niet alleen naar de gebruikte tekst, maar tevens ''naar het totaalbeeld van de uitspraken en de impact die de bewoordingen kunnen hebben''. Volgens Bos leidden de uitspraken tot verstoorde relaties op sommige scholen.

Het Openbaar Ministerie zal zijn strafeis donderdag formuleren. Wilders staat terecht voor groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie.

Het proces tegen Wilders
Het proces tegen Wilders