De PVV'ers in de Provinciale Staten van Flevoland en de gemeenteraad van Almere hebben hun beslissing om te breken met de PVV vrijdagavond laat bekendgemaakt in verklaringen aan het ANP.

De verklaringen van Flevoland en Almere komen nagenoeg overeen. Deze verklaring is als volgt:

''Wij betreuren de ontwikkelingen rondom de uitlatingen van Geert Wilders de afgelopen dagen.Wij benadrukken dat wij vierkant staan achter het partijprogramma van de PVV. De wijze waarop de heer Wilders de afgelopen dagen dat standpunt naar buiten heeft gebracht en met name de wijze waarop dat woensdag jl. is gebeurd is niet de onze. 

Hierdoor heeft het beeld kunnen postvatten dat wij voorstander zouden zijn van uitzetting van Marokkanen in het algemeen. Dat zijn wij niet. De media en andere politieke partijen hebben de context waarbinnen de uitlatingen werden gedaan niet in acht genomen. Zij hebben in onze ogen uitdrukkelijk medeverantwoordelijkheid te nemen voor de hetze tegen PVV'ers zoals die is ontstaan.

Dat neemt niet weg dat de heer Wilders kon weten wat het gevolg zou zijn van de wijze waarop hij de standpunten heeft verwoord. De heer Wilders heeft geen afstand genomen van zijn handelwijze.

Met uitzondering van de heren Jansen en Kok kunnen en willen wij de gevolgen daarvan niet voor onze rekening nemen. Wij nemen derhalve uitdrukkelijk afstand van de handelwijze van de heer Wilders. De gevolgen daarvan onderkennen we en accepteren we.''

Alles over de uitspraken van Geert Wilders in ons dossier