Als nieuwsmedium wil NU.nl toegankelijk zijn voor iedereen. Dit was voorheen nog niet optimaal voor mensen met een visuele beperking. Samen met een groep gebruikers hebben we de site voor hen nog beter gemaakt.

Visuele beperkingen zoals kleurenblindheid en slechtziendheid komen vaker voor dan je misschien zult denken. In Nederland zijn namelijk bijna 400.000 mensen visueel beperkt. Kleurenblindheid komt voor bij 1 op de 8 mannen en bij vrouwen 1 op de 250.

Veel websites zijn nog niet toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. Ook voor NU.nl bleken er nog wat drempels om de website goed te kunnen gebruiken. Samen met gebruikers met een visuele beperking hebben we de website van NU.nl getest op toegankelijkheid. De uitkomsten zijn hier te lezen:

  • Gebruikers moeten 101 keer op 'tab' klikken om bij het laatste nieuws komen.
  • Kleuren zijn niet altijd zichtbaar voor mensen die kleurenblind zijn, door het slechte contrast.
  • Sommige knoppen op NU.nl worden niet voorgelezen.

De afgelopen tijd hebben we ons best gedaan om deze struikelblokken voor slechtzienden en kleurenblinden op te lossen. De onderstaande oplossingen zijn inmiddels opgelost en positief ontvangen door de groep slechtzienden waarmee we onze website hebben getest.

  • Gebruikers kunnen nu door een keer op 'tab' te klikken naar de artikelen.
  • De problemen met het kleurcontrast zijn aangepast.
  • Alle knoppen op NU.nl worden nu op de juiste manier voorgelezen.

Door deze aanpassingen is onze website nu ook voor mensen met een visuele beperking goed te gebruiken.

Heb je suggesties om NU.nl nog toegankelijker te maken? Deel ze onder het artikel in NUjij-reacties of mail naar contact@nu.nl.