Bij NU.nl zijn we altijd bezig om na te denken over nieuwe vormen van het vertellen van verhalen. We hebben jouw mening nodig om te weten of deze vorm in de smaak valt of niet.

Het beeldende verhaal gaat over Auschwitz 75 jaar en de Joodse tieneridolen Johnny & Jones. De story maakt gebruik van video’s en tekst om het verhaal van de twee jongens in Auschwitz uit te leggen.

Benieuwd naar de story? Klik dan hier.

Als je ideeën voor een andere story hebt of feedback over deze story, doe dan mee aan de enquête aan het eind van de story.