Het aantal aardbevingen in Groningen van de afgelopen tijd is volgens toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) "verontrustend" en "meer dan verwacht". Tegelijkertijd herhaalt SodM een eerdere boodschap aan Groningers: er kan niets gedaan worden om de bevingen te stoppen. Daarmee reageert SodM op een zware schok met een kracht van 3.2 in Garrelsweer in de nacht van maandag op dinsdag.

In de afgelopen weken werden in de provincie Groningen diverse aardbevingen gemeld. Vorige week was er een beving in het dorp Westeremden. Tot nu toe vonden dit jaar 57 bevingen plaats in Groningen, waarvan zes met een kracht van 2 of meer. De aardbevingen worden veroorzaakt door de gaswinning in de regio.

De beving in Garrelsweer van afgelopen nacht is de krachtigste van dit jaar en staat in de top vier van de krachtigste aardbevingen die ooit zijn gemeten in Groningen, aldus het KNMI. SodM zegt een grondige analyse van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) te verwachten. "En ook wij kijken kritisch naar de huidige verwachtingen."

"We willen de mensen in Groningen zo goed mogelijk vertellen wat ze mogen verwachten", zegt inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren van SodM. Met name in oktober waren er al meerdere kleine bevingen in de provincie. Volgens de toezichthouder kunnen de gasgerelateerde aardbevingen nog tientallen jaren aanhouden.

Zo ontstaan aardbevingen in Groningen
52
Zo ontstaan aardbevingen in Groningen

'Schrok me de pleuris'

Bewoners van het Groningse Garrelsweer reageren geschrokken op de naar hun mening "flinke aardbeving" in hun dorp om 1.46 uur. "Ik lag heerlijk te slapen, schrok me de pleuris", is een van de reacties in een Facebook-groep voor mensen uit Garrelsweer.

Een ander zegt: "Iedereen wakker hier. Wat een geluid!" Weer iemand anders heeft het over "een zeer zware dreun". "Alsof er carbid afgeschoten werd. Ramen trilden en twee seconden daarna schudde het hele huis hevig. Kippenvel heb ik er van."

Behalve in Garrelsweer werd de beving ook gemeten in onder meer de stad Groningen, bijna 20 kilometer verderop.

Tot nu toe honderd schademeldingen

In het nabijgelegen Loppersum is dinsdag een steunpunt extra open vanwege de beving in Garrelsweer. Daar kunnen getroffen inwoners terecht voor hulp bij schademeldingen. Normaal is het steunpunt alleen op woensdag en vrijdag open.

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen had om 12.00 uur honderd schademeldingen ontvangen, waarvan 71 afkomstig uit het gebied rond Garrelsweer. Vier meldingen gingen over een "acuut onveilige situatie". Volgens het schadeloket heeft er een eerste inspectie plaatsgevonden en waren er geen veiligheidsmaatregelen nodig.

Het schadeloket heeft sinds de start in maart 2018 ruim 133.000 schademeldingen binnengekregen. Daarvan zijn er ruim 99.000 afgehandeld.

Ondertussen is het Waterschap Noorderzijlvest in Groningen begonnen met inspecties van dijken, kades, sluizen en gemalen. Ook vraagt het waterschap inwoners van het aardbevingsgebied om op "onregelmatigheden" te letten. Scheuren en verzakkingen kunnen de stevigheid van de bouwwerken aantasten, waardoor de veiligheid van de inwoners in gevaar komt.

Herinnering aan tien jaar geleden

Volgens het KNMI had Garrelsweer één keer eerder te maken met een precies even zware beving: ruim tien jaar geleden. In de provincie Groningen zijn alleen in Huizinge, Westeremden, Zeerijp en Westerwijtwerd ooit zwaardere gemeten.

De krachtigste beving was er volgens het KNMI een met een kracht van 3.6, op 16 augustus 2012 in Huizinge. Die van de nacht van maandag op dinsdag is de zwaarste sinds mei 2019.

Aardbevingen in Groningen van 2010 tot en met 2020