Sinds vorige week woensdag hebben 3.417 huishoudens en bedrijven in het noorden gekozen voor een eenmalige vergoeding van 5.000 euro voor aardbevingsschade. Daarvan zijn tot nu toe 49 verzoeken ingewilligd door de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG).

De eerste 49 besluiten zijn genomen voor die keuzes, waarbij tot nu toe 245.000 euro schadevergoeding is toegekend.

De betreffende huishoudens hebben ervoor gekozen om gebruik te maken van de zogenoemde stuwmeerregeling die op 3 juli is gestart en is bedoeld om de lang openstaande schademeldingen weg te werken. In totaal komen ruim zestienduizend adressen in aanmerking voor de stuwmeerregeling. De meeste verzoeken komen uit de provincie Groningen, maar ook mensen uit Drenthe en Friesland komen in aanmerking voor een vergoeding.

Inmiddels hebben volgens de commissie 166 huishoudens en bedrijven ervoor gekozen in de lopende procedure te blijven, omdat ze denken dan een hogere schadevergoeding te krijgen.

In totaal is er nu 39,4 miljoen euro schadevergoeding toegekend door de TCMG.