De afhandeling van alle schadeclaims als gevolg van de gaswinning in Groningen wordt volledig publieksrechtelijk georganiseerd. De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) wordt omgezet in een permanent zelfstandig bestuursorgaan. Dat heeft de ministerraad vrijdagmiddag besloten.

Het kabinet gaat op voorspraak van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer sturen waarin wordt geregeld dat er een onafhankelijk zelfstandig bestuursorgaan wordt opgericht: het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Dat instituut neemt op termijn de taken over van de TCMG.

In het wetsvoorstel, de Tijdelijke Wet Groningen, wil het kabinet zowel de schadeafhandeling regelen als het versterken van gebouwen. Het wetsvoorstel regelt de afhandeling van alle vormen van schade als gevolg van bodembeweging door de gaswinning uit het Groningenveld of de gasopslag bij Norg.

Ook legt minister Wiebes met dit wetsvoorstel een heffing op aan de NAM ter financiering van de afhandeling van schade door het IMG.

Tot nu toe ruim achttienduizend schademeldingen

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen is in maart vorig jaar gestart, en opereert onafhankelijk van het ministerie en de NAM. Tot nu toe hebben zij ruim achttienduizend schademeldingen ontvangen.

Publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen voeren overheidstaken uit, maar vallen niet direct onder het gezag van een ministerie. Voorbeelden hiervan zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek en TNO.

Zo ontstaan aardbevingen in Groningen
52
Zo ontstaan aardbevingen in Groningen