Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft woensdag in haar jaarlijkse voortgangsrapport zorgen geuit over de snelheid van de versterkingsopgave van het gaswinningsgebied in Groningen. Volgens SodM is de versterking het afgelopen jaar "onvoldoende op gang gekomen".

Dit zou met name veroorzaakt worden door een gebrek aan regie en het ontbreken van een heldere 'governance'. Een governance houdt in dat er duidelijke afspraken worden gemaakt rondom wie waar verantwoordelijk voor is.

Volgens het SodM waren verschillende partijen met andere doelstellingen bezig en was de communicatie moeizaam, waardoor de versterkingsaanpak lastig op gang kwam. Het rapport adviseert dat de afspraken over organisatie en financiering van de versterkingsopgave eenvoudiger moeten.

Verder zet de organisatie twijfels bij de rol van de Tijdelijke Commissie Versterken, die het ingewikkelder zou maken om heldere afspraken te maken over de versterkingsoperatie en daardoor voor mogelijke vertraging kan zorgen.

Het SodM vindt dat het beter is om gebruik te maken van de bestaande mogelijkheden binnen de regio en de Nationaal Coördinator Groningen.