Koning Willem-Alexander heeft donderdagmiddag een bezoek gebracht aan de wijk Opwierde-Zuid in Appingedam. Deze wijk is zwaar getroffen door de bevingen als gevolg van de gaswinning in Groningen. Daar zullen veel woningen worden versterkt.

Van 462 getroffen woningen worden 64 versterkt. De overige 398 woningen worden afgebroken en nieuw gebouwd. Het project werd bekostigd door het Rijk en samen met eigenaren en huurders ontwikkeld. Uiteindelijk moet de wijk aardgasvrij, groen en ruimer van opzet worden dan voorheen.

De koning sprak donderdag allereerst met tien wijkbewoners in het buurthuis ASWA. In het bijzijn van onder anderen burgemeester Anno Wietze Hiemstra van Appingedam en de commissaris van de koning in Groningen vertelden de bewoners over hun ervaringen met de bevingen en over het versterkingsproject.

Daarna bezocht de koning twee woningen. Het ene huis wordt gesloopt en het andere wordt versterkt en verduurzaamd.

Koning ontmoet schoolkinderen

Het bezoek eindigde weer in het buurthuis. Daar ontmoette de koning enkele schoolkinderen van twee nabijgelegen basisscholen. De kinderen overhandigden de koning tekeningen over hun ervaringen met de bevingen.

Het bezoek van de koning Willem-Alexander volgt op zijn eerdere bezoeken aan de provincie, waarbij ook de gevolgen van de gaswinning centraal stonden. Zo bezocht hij in 2016 Leermens en het jaar daarop universiteitsterrein Zernike in de stad Groningen.