De problemen van vorig jaar met een deel van het KNMI-netwerk dat aardbevingen meet in Groningen hebben geen gevolgen gehad voor de versterkingsoperatie van gebouwen, blijkt uit een eerste onderzoek. Dat meldt de verantwoordelijke minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat).

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zal extra onderzoek laten doen om dit te bevestigen. Het streven is de resultaten half mei te presenteren. Volgens de NAM zijn er ook geen gevolgen voor de schadeafhandeling. Dat moet ook nog door onafhankelijk onderzoek worden bevestigd.

Het probleem met de meters van het KNMI werd vorig jaar augustus ontdekt. Door het probleem zijn fouten geslopen in de meetgegevens die onder meer gebruikt worden om te bepalen welke gebouwen in Groningen het meeste gevaar lopen als gevolg van de jarenlange gaswinning. In december werden de meters bijgesteld.

Wiebes meldt verder dat er een afwijking is geweest in de verwerking van een deel van de data van de beving bij Slochteren op 27 mei 2017. Toen deed zich daar een beving met een magnitude van 2.6 voor.

De gevolgen hiervan worden onderzocht. Het KNMI is niet verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens.