Vier schade-expertisebureaus gaan elk vijftien deskundigen leveren om de meldingen van schade door aardbevingen in Groningen sneller te kunnen verwerken en afhandelen.

Met de aanstelling van deze zestig deskundigen is het totale aantal experts nu verdubbeld. Deze verdubbeling is belangrijk voor "het wegwerken van het stuwmeer van circa achttienduizend schademeldingen", aldus de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG), die het nieuws vrijdag bekendmaakte.

De schade-experts zullen zich bezighouden met het opnemen van schade, adviseren over een eventueel verband tussen de schade en de aardbevingen en het opmaken van de totale schade.

De commissie is tevreden met de uitkomst van de aanbesteding. "Tegelijk toont de aanbesteding wat in Nederland de capaciteit is aan onafhankelijke deskundigen die in Groningen advieswerk willen doen. Het is aan ons als TCMG om de externe deskundigen die nu voor ons beschikbaar zijn, zo goed mogelijk in te zetten, zodat we de schadeafhandeling flink kunnen versnellen", zegt commissievoorzitter Bruno van Ravels.

De TCMG heeft tot nu toe 1.243 besluiten genomen en 3,6 miljoen euro aan schadevergoedingen uitgekeerd. In meer dan 90 procent van de schademeldingen is mijnbouwschade vastgesteld.

Elke week worden ongeveer 150 nieuwe schademeldingen gedaan en ongeveer evenveel besluiten genomen. De commissie wil het aantal beslissingen opschroeven, zodat eind 2019 de schademeldingen zijn afgehandeld.