Achtduizend Groningers hebben zich in het afgelopen jaar bij huurdersorganisaties en De Woonbond gemeld voor hulp bij het indienen van een claim wegens immateriële schade. Door de aardbevingen zouden ze in hun woongenot verstoord worden.

De huurders zullen in hun claim begeleid gaan worden door De Haan Advocaten & Notarissen, die eerder Groningers in een vergelijkbare zaak bijstond, zo meldt De Woonbond vrijdag.

In maart vorig jaar werd de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) aansprakelijk gesteld voor de immateriële schade van 127 Groningers die een claim hadden ingediend.

De rechtbank achtte toen bewezen dat de aardbevingen het woongenot van bewoners in het Groningenveld aantasten, waar de frequentie van de bevingen hoger ligt.

Als gevolg van de gaswinning vinden met regelmaat aardbevingen plaats in Groningen. Hierdoor ontstaat in veel gevallen schade aan de huizen.