Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) meldt dat er een strafrechtelijk onderzoek naar de NAM is gestart vanwege het lekken van giftig aardgascondensaat in een kanaal in het Groningse Farmsum.

Maandag heeft het SodM de NAM al gesommeerd om de "omvang van de lozing zo snel mogelijk te minimaliseren" en om de eventuele schade aan het milieu te herstellen.

Daarnaast wil het SodM dat partijen die toezicht houden op de aardgaswinning worden geïnformeerd door de NAM, evenals de gemeente. Er moet ook onderzoek naar de oorzaak van het lekken gestart worden en de NAM moet aangeven hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden.

Sinds donderdag dreef de vlek met het giftige aardgascondensaat al in het kanaal. Het kwam in het water terecht doordat een lekbak waarin het condensaat werd opgevangen was overstroomd en daarna in het oppervlaktewater terecht was gekomen.

Aardgascondensaat komt vrij bij de winning van aardgas. Het is een zeer giftige stof.

NAM neemt verantwoordelijkheid voor kosten

De NAM geeft aan dat het het onderzoek naar de verontreiniging "ondersteunt". Dat onderzoek wordt gedaan door de Omgevingsdienst, de gemeente Delfzijl en het waterschap Hunze en Aa's.

De rioolputten op het terrein van het tankenpark zijn vrijdag en zaterdag gecontroleerd en daaruit bleek dat die schoon zijn. Nadat uit een naar het laboratorium opgestuurd monster bleek dat de verontreinigde stof "waarschijnlijk" aardgascondensaat is, heeft de NAM de gemeente geïnformeerd en de oorzaak van het lek achterhaald.

De NAM heeft vervolgens maatregelen genomen om "herhaling van lekkages naar het oppervlaktewater te voorkomen". Daarnaast betreurt de NAM het incident en neemt het de verantwoordelijkheid voor de kosten.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!