Het Nationaal Programma Groningen is vrijdag gepresenteerd. Voor het programma is een budget van 1,15 miljoen euro beschikbaar.

Inzet van de regio en het kabinet is om "uitdagingen en ambities in Groningen nadrukkelijk te verbinden met nationale uitdagingen". Voorbeelden daarvan zijn de overgang naar duurzame energiebronnen, verstedelijking, digitalisering en veranderende behoeftes van mensen op de arbeidsmarkt.

Het Nationaal Programma Groningen richt zich op enkele hoofdpunten: wonen inclusief welzijn, leefbaarheid en gezondheid, natuur, energie, klimaat en duurzaamheid en economie en het stimuleren van innovatie en kansrijke sectoren.

De regio en het kabinet willen de burgers, het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen nadrukkelijk betrekken bij het bereiken van de ambities. "Het Nationaal Programma is daarom geen blauwdruk maar een uitnodiging aan de inwoners van de regio om zelf de regie te voeren op de toekomst van Groningen."

Belangenclub Groninger Gasberaad is sceptisch

Binnenkort wordt een besluit genomen om dit jaar al met een aantal projecten te beginnen. Daarvoor wordt 50 miljoen euro uitgetrokken. Het gaat om projecten als het trainen van wijkteams voor ondersteuning bij sociale, mentale en gezondheidsklachten als gevolg van aardbevingen en een investering in een testcentrum voor waterstof.

Belangenclub Groninger Gasberaad reageerde vrijdagochtend sceptisch op het Nationaal Programma Groningen. "Dat er over de toekomst wordt nagedacht, is een goede stap, maar reden voor een feestje is het niet zolang de schadeafhandeling en versterking nog niet goed geregeld zijn", zei secretaris Susan Top, die de plannen al had ingezien.