De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen heeft in het eerste half jaar een bedrag van ruim 1,8 miljoen euro aan schadevergoedingen uitgekeerd aan mensen die gedupeerd zijn door de aardbevingen.

Bij meer dan 95 procent van de besluiten is er schade door gaswinning vastgesteld en een vergoeding toegekend. De hoogste vergoeding bedroeg tot nu toe ruim 16.000 euro.

Het gemiddelde bedrag is 2.700 euro. De bedragen van de eerste 650 besluiten zijn relatief laag, omdat de commissie is begonnen met relatief eenvoudige, kleine schades onder 10.000 euro.

In totaal is er voor 34.000 euro aan bijkomende kosten vergoed. Er is ruim 45.000 euro aan wettelijke rente uitgekeerd, die wordt gerekend vanaf het moment waarop de schade aan een gebouw is ontstaan.

Ruim zeventienduizend schademeldingen moeten nog worden afgehandeld. De commissie vindt het noodzakelijk dat claims sneller worden afgehandeld.