De voorzitter van de Groninger Bodem Beweging, Jelle van der Knoop, is positief over het advies dat de Mijnraad maandag heeft gegeven.

De Mijnraad adviseert minister Eric Wiebes (Economische Zaken) om "snel" te beginnen met het versterken van 1.500 woningen in de aardbevingsregio van Groningen. De panden zijn onveilig, concludeert het adviesorgaan maandag. 

 "We kunnen ons wel vinden in de insteek van de Mijnraad. Als dit uitgevoerd gaat worden, dan zijn we daar blij mee", aldus Van der Knoop. "Het enige waarover wij ons nog wel zorgen maken, is het tempo waarin dit gaat gebeuren. We hopen dat de minister meer capaciteit gaat inzetten, zodat het tempo waarin de versterkingen plaatsvinden omhoog kan."

Volgens de Mijnraad vallen nog eens 5.700 panden in een zogeheten "onzekerheidsmarge", waarbij versterking een keuze van de bewoner moet worden.

Groninger Gasberaad

De secretaris van het Groninger Gasberaad, Susan Top, vindt dat er ondanks de handvatten erg veel vragen overblijven. "Zoals op basis van welke afweging ze die 1500 woningen hebben aangewezen die sowieso versterkt moeten worden. Daarbij is een norm gehanteerd die nieuw is voor ons. Heel merkwaardig." 

"Ook de keuze om te stoppen met inspecties vinden wij onbegrijpelijk, want inspecties blijven gewoon nodig. Wij zullen onze zorgen overbrengen aan de minister. Ook vinden wij dat de adressen die sowieso versterkt worden, hier zo snel mogelijk van op de hoogte moeten worden gesteld."

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zegt maandag het advies van de Mijnraad te delen. 

Eerdere toezegging

Bij 2.200 panden is een toezegging tot versterking eerder gedaan. Ook in deze situaties mag de bewoner zelf kiezen of het huis verstevigd moet worden. "Voor de Mijnraad geldt: hoe concreter de verwachting of toezegging, hoe meer de keuze aan de bewoner is", aldus het adviesorgaan. "Een advies van de overheid moet nagekomen worden, ook al zijn de inzichten veranderd."

Wiebes heeft het advies van het adviesorgaan in ontvangst genomen en zal later zijn beslissing met betrekking tot de versterking bekendmaken. Hij overlegt maandagmiddag de resultaten van het rapport met de regiobestuurders van Groningen.  "Ik ben blij dat het helder is dat het veiliger wordt", aldus de minister. "Over de uitvoering van het rapport ga ik met de regio in overleg."