De Mijnraad adviseert minister Eric Wiebes (Economische Zaken) om 'snel' te beginnen met het versterken van 1.500 woningen in de aardbevingsregio van Groningen. De panden zijn onveilig, concludeert het adviesorgaan maandag. 

  • Minister Eric Wiebes legde deel versterking in Groningen eerder stil
  • Regiobestuurders maandag om tafel met minister voor bespreking rapport
  • Mijnraad wil dat verwachtingen van Groningers over huizenversterking gehonoreerd moeten worden

Daarnaast vallen volgens de Mijnraad nog eens 5.700 panden in een zogeheten "onzekerheidsmarge", waarbij versterking een keuze van de bewoner moet worden.

Bij 2.200 panden is een toezegging tot versterking eerder gedaan. Ook in deze situaties mag de bewoner zelf kiezen of het huis verstevigd moet worden. "Voor de Mijnraad geldt: hoe concreter de verwachting of toezegging, hoe meer de keuze aan de bewoner is", aldus het adviesorgaan. "Een advies van de overheid moet nagekomen worden, ook al zijn de inzichten veranderd."

Wiebes heeft het advies van het adviesorgaan in ontvangst genomen en zal later zijn  beslissing met betrekking tot de versterking bekendmaken. Hij overlegt maandagmiddag de resultaten van het rapport met de regiobestuurders van Groningen.  "Ik ben blij dat het helder is dat het veiliger wordt", aldus de minister. "Over de uitvoering van het rapport ga ik met de regio in overleg."

Stilgelegd

Wiebes legde eerder nog het versterken van bijna zestienhonderd woningen in de aardbevingsregio tijdelijk stil, omdat hij wilde wachten op meer onderzoeksresultaten. De minister denkt dat de afname van de gaswinning er mogelijk voor zorgt dat deze panden niet versterkt hoeven te worden. Dit zorgde voor een hoop kritiek vanuit de Groningers, die meenden dat van uitstel uiteindelijk afstel zou komen. 

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft vorige week gemeld dat in totaal vijfduizend woningen verstevigd moeten worden vanwege de aardbevingen. De toezichthouder adviseerde Wiebes om zo snel mogelijk te beginnen aan de versterkingsoperatie. Ook dit advies is meegenomen door de Mijnraad. 

Aardbevingen

Hans Alders, de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), stapte eerder op uit onvrede over het stilleggen van deze versterkingsoperatie. Alders vond het onveilig om het versterken te pauzeren en zei dat hij de gewijzigde plannen niet meer kon verkopen aan de Groningers.

Als gevolg van de gaswinning vinden in Groningen aardbevingen plaats, die zorgen voor schade aan de huizen. Wiebes heeft eerder dit jaar gemeld dat de gaswinning daarom stapsgewijs afgebouwd zal worden. Voor 2030 zal het helemaal stilgelegd zijn.