Oppositiepartijen zijn niet te spreken over de plannen waarmee de regering in 2030 een einde wil maken aan de gaswinning in het door aardbevingen geteisterde Groningen. Volgens de SP maakt het huidige wetsvoorstel "tweederangsburgers" van Groningers, terwijl die juist zekerheid en duidelijkheid nodig hebben.

SP-Kamerlid Sandra Beckerman laakt het ontbreken van een einddatum voor het stoppen. Volgens haar maken de plannen zelfs nog méér gaswinning mogelijk. Ook kan na een aardbeving niet meer worden ingegrepen en worden mensen bewust in gevaar gebracht. "Veiligheid van de Groningers staat niet voorop."

Ook de PVV bekritiseert de afwezigheid van een einddatum in de wet. "Het komt erop neer dat we de minister op zijn blauwe ogen moeten geloven", aldus Alexander Kops. Het Kamerlid spreekt over een voorstel met veel vaagheden en tegenstrijdigheden.

Ook twee organisaties die opkomen voor Groningers die onder aardbevingen te lijden hebben, het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging, vinden dat het wetsvoorstel nog te veel onduidelijkheden kent.

De twee belangengroepen steunen daarmee een oproep van Beckerman, die de behandeling van het voorstel eveneens wil uitstellen. De coalitiepartijen willen daar niet aan. Zij zeggen dat dan voorlopig niet met de beloofde afbouw van de gaswinning begonnen kan worden.

Wetgeving

De Groningse actiegroepen bestrijden dat. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) heeft andere mogelijkheden om het gaswinningsniveau al op korte termijn "bij te sturen", schrijven zij. "Groningers zijn vooral niet geholpen met onherstelbare ongelukken in wetgeving."

De Tweede Kamer debatteert donderdagavond over de voorgenomen wijziging van de Mijnbouwwet. De stemming staat voor volgende week dinsdag op de rol.

Fonds

Het fonds ter waarde van 1 miljard euro dat wordt opgetuigd voor de economische versterking van Groningen, gaat vooral ten koste van de staatskas.

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) wekte eerder deze week nog de indruk dat gasbedrijf NAM en haar aandeelhouders, Shell en ExxonMobil, de helft van dat bedrag voor hun rekening zouden nemen.

Verscheidene Kamerleden vroegen Wiebes om opheldering nadat het Financieele Dagblad had voorgerekend dat de overheid indirect voor het leeuwendeel van de bijdrage van de NAM opdraait. In een brief heeft de minister die lezing nu bevestigd. De NAM kan de bijdrage van 500 miljoen euro namelijk bij de overige kosten van de gaswinning optellen. Daardoor daalt de winst met datzelfde bedrag.

Volgens nieuwe verdelingsafspraken vloeit 73 procent van de winst uit de gaswinning in de staatskas. Die loopt dus 365 miljoen euro mis, boven op de eigen bijdrage van 500 miljoen euro. Voor de NAM en aandeelhouders Shell en ExxonMobil komt het aandeel in de totale rekening op 135 miljoen euro.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!