Gasconcerns Shell en Exxon gaan geen claim indienen voor Gronings gas dat achterblijft in de grond als de gaswinning wordt afgebouwd. In ruil voor deze belofte krijgen de ondernemingen een groter deel van de winst uit het Groningenveld, meldt minister Eric Wiebes (Economische Zaken) maandag tijdens een persconferentie.

Door het stopzetten van de gaswinning tegen 2030 blijft er voor enkele tientallen miljarden aan gas in de grond zitten. Voor de gasbedrijven betekent dit dat ze minder verdienen aan de gasvelden. Eerder werd al gemeld dat de overheid met Shell en Exxon twistte over een claim.

Naast het afzien van een claim, garanderen Shell en Exxon dat de NAM de aardbevingsschade in de regio zal kunnen vergoeden. Volgens het kabinet garanderen de gasconcerns ook na het einde van de gaswinning de kosten voor de aardbevingsschade te zullen vergoeden.

De NAM zal verder over 2018 en 2019 geen winst uitkeren aan Shell en Exxon. Over de jaren daarna wordt alleen winst uitgekeerd als de NAM "voldoende financieel robuust" is.

Voor Groningen komt in totaal 1 miljard euro beschikbaar. Shell en Exxon dragen hier voor 500 miljoen euro aan bij. 

Minder winst 

In ruil voor de toezeggingen gaat een groter percentage van de winst uit het Groningse gasveld naar de gasconcerns. In eerdere afspraken kreeg de overheid 90 procent van de opbrengsten. Voortaan is dit 73 procent. Wat deze verlaging precies waard is, wordt pas bekend bij de presentatie van de miljoenennota. 

Deze verhouding geldt al voor kleinere gasvelden en wordt met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 ingevoerd voor het Groningenveld. Volgens het kabinet is de huidige regeling niet meer houdbaar.

Duidelijkheid

Als in 2030 gestopt wordt met de gaswinning, zal er nog ongeveer 450 miljard kubieke meter aan gas in de grond zitten. Bij de huidige gasprijs is dit ongeveer 70 miljard euro waard. 

Het akkoord op hoofdlijnen zorgt volgens topvrouw Marjan van Loon van Shell Nederland vooral voor duidelijkheid. ''Hoe hoog de rekening ook wordt, de NAM betaalt en wij staan daarvoor garant'', zei zij. ''Ik hoop dat dit ook de mensen in Groningen geruststelt.''

Volgens PvdA-Kamerlid Henk Nijboer gaat de deal "vele miljarden" kosten. "Deze deal had nooit gesloten moeten worden. De belastingbetaler draait onevenredig op voor de afbouw van de gaswinning." Volgens hem is de afspraak dat de bedrijven een groter deel van de opbrengsten krijgen in strijd met het budgetrecht van de Tweede Kamer. De overeenkomst zou ook vooraf moeten zijn voorgelegd aan het parlement, aldus het Kamerlid.