De Raad van State (RvS) vindt dat minister Eric Wiebes (Economische Zaken) de belangen van Groningers in het aardbevingsgebied voorrang moet geven boven het maatschappelijke, economische belang van leveringszekerheid. Daarom zou de rol van Wiebes verkleind moeten worden.

  • Raad van State (RvS) adviseert bevoegdheden Wiebes in te perken in nemen van gasbesluit. 
  • Minister zou te maken hebben met meerdere belangen en moet volgens RvS de Groningers voorop stellen. 
  • Leveringszekerheid is volgens RvS geen grondrecht. Dit zou uit het gasbesluit moeten worden geschrapt. 

Dit stelt de RvS, het belangrijkste adviesorgaan van de regering, dinsdag in een advies over de plannen van Wiebes om de gaswinning in Groningen geleidelijk helemaal stil te leggen.

Volgens het advies moet Wiebes drie belangen afwegen: de veiligheidsrisico's voor de Groningers, de veiligheidsrisico's voor de leveringszekerheid en het algemeen en maatschappelijk belang. 

In het laatste geval gaat het concreet om de economische gevolgen zoals faillissementen en het ontslaan van werknemers omdat bedrijven van het gas worden afgesloten.

Moeizaam

Met name de eerste twee belangen verhouden zich moeizaam ten opzichte van het derde belang, schrijft de raad. De bevoegdheid van Wiebes moet daarom in zoverre worden begrensd "dat veiligheid voor de omwonenden voorrang heeft boven het meer algemene maatschappelijk belang van leveringszekerheid".

Verder merkt de raad op dat Wiebes de leveringszekerheid in zijn wetsvoorstel aan grondrechten heeft verbonden. Het adviesorgaan erkent dat belang, maar stelt dat de koppeling een "geforceerde indruk" maakt. Het advies aan de minister luidt dan ook deze alinea in het wetsvoorstel helemaal te schrappen.

Een woordvoerder van Wiebes was dinsdag niet bereikbaar voor een reactie. 

Stoppen

Wiebes maakte eerder dit jaar bekend de gaswinning in Groningen af te bouwen. Voor 2030 moet het oppompen van gas compleet gestopt zijn om de veiligheid van de Groningers te waarborgen.

Dit als gevolg van de aardbevingen die met regelmaat plaatsvinden in de provincie. Deze bevingen zorgen onder meer voor schade aan gebouwen en stress bij onder Groningers. 

Donderdag debatteert Wiebes met de Tweede Kamer over de gaswinning.