De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft besloten niet in beroep te gaan tegen de uitspraak in de zaak over de waardedaling van huizen in het aardbevingsgebied in Groningen. Dit meldt de gaswinner dinsdag aan NU.nl.

Het Hof in Leeuwarden oordeelde in januari dat de gaswinner de waardedaling direct moet compenseren, ook als een woning geen fysieke schade heeft of nog niet verkocht is.

"NAM vergoedt alle schade die het gevolg is van aardbevingen; dat geldt ook voor waardedaling", aldus NAM-directeur Gerald Schotman.

De gaswinner meldt daarnaast voorstander te zijn van het onderbrengen van de waardedaling in een publiek schadefonds, een ambitie die eerder is uitgesproken door minister Eric Wiebes (Economische Zaken).

"Dit komt tegemoet aan een brede wens van de Groningers en andere betrokkenen om de NAM uit het systeem van schadevergoeding te halen", meldt Schotman.

Overleg

De NAM zegt toe met alle betrokken partijen en het ministerie in overleg te gaan "om te onderzoeken hoe zo snel mogelijk tot een compensatieregeling kan worden gekomen". Tot die tijd kunnen Groningers gebruik blijven maken van de huidige waarderegeling van de gaswinner.

De zaak tegen de NAM werd aangespannen door meerdere woningcorporaties en ruim negenhonderd Groningse huizeneigenaren, die zich hadden verenigd in stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG).

Zo ontstaan aardbevingen in Groningen
52
Zo ontstaan aardbevingen in Groningen

Totaalbedrag

WAG becijferde eerder dat er sprake is van een waardevermindering van in totaal 1 miljard euro, waarbij uitgegaan werd van 100.000 huizen. De Rijksuniversiteit Groningen rekende uit dat het totale bedrag op minimaal 954 miljoen euro ligt, verdeeld over 180.000 huizen.

De schade aan de huizen wordt veroorzaakt door de aardbevingen, die op hun beurt weer het gevolg zijn van de gaswinning gedaan door de NAM. Door de schade kunnen Groningers hun woning moeilijker verkopen en krijgen ze vaak een lagere prijs voor het pand.

Het kabinet maakte eind vorige maand bekend dat de gaswinning uiterlijk in 2030 stilgelegd moet zijn. Voor die tijd wordt al stapsgewijs afgebouwd.