De Tweede Kamer gaat nog voor het zomerreces drie keer debatteren over verschillende elementen van de gaswinning in Groningen. Het voorstel van de partijen D66 en CDA werd dinsdag gesteund door een meerderheid in de Tweede Kamer. 

Bij het eerste debat, dat voor het meireces moet plaatsvinden, wordt de afhandeling van de aardbevingsschade en de aanpak van de versterking besproken. Afgelopen maandag is het nieuwe schadeloket, dat de meldingen van de Groningers met scheuren in hun huis afhandelt, in werking getreden.

Er liggen nu zo'n twaalfduizend schademeldingen op de plank waar de tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen mee aan de gang moet. 

Verlaging

Het thema van het tweede debat is het zogeheten gasgebouw, waarin de partijen zijn verenigd die samenwerken voor de winning en verkoop van aardgas. D66 en CDA hebben voorgesteld een technische briefing te organiseren over de (afbouw)-scenario's van de gaswinning in Groningen, naar verwachting kan deze eind mei plaatsvinden. Zij kunnen hierbij informatie inwinnen van experts.

Het gaswinningsbesluit wordt besproken bij het derde debat, dat in juni of juli moet plaatsvinden. In dit besluit legt Eric Wiebes, minister van Economische Zaken, het gaswinningsplafond vast. 

Advies

Eerder werd al bekend dat de minister het advies van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) hierin volgt: de toezichthouder stelde vast dat de gaswinning van 21,6 naar 12 miljard kuub per jaar moet gaan om de veiligheid van de Groningers beter te kunnen garanderen.

Voorafgaand aan de diverse debatten zal er bovendien een schriftelijke vragenronde plaatsvinden, waarbij kamerleden de kans krijgen technische vragen te stellen over de verschillende onderwerpen.