Het kabinet trekt 17 miljoen euro uit om rijksmonumenten in het bevingsgebied in Groningen te onderhouden. Voor dit jaar gaat het om 4 miljoen, de rest van het geld komt de komende jaren beschikbaar. Het geld is niet alleen bedoeld voor rijksmonumenten, maar ook voor monumentale huizen waar gewoon mensen in wonen.

Dit jaar worden twee verschillende regelingen opengesteld, een voor groot en een voor regulier onderhoud.

Voor het groot onderhoud wordt per aanvraag maximaal 400.000 euro toegewezen. Bij het reguliere onderhoud gaat het om 24.500 euro per aanvraag. De regelingen zijn per 1 april beschikbaar.

Minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) noemt monumenten ''iconen in provincies. Ze zijn een onmisbare schakel tussen verleden, heden en toekomst. Door monumenten in Groningen in optimale staat van onderhoud te brengen, zijn ze veiliger: goed onderhouden monumenten zijn minder kwetsbaar voor aardbevingen.''

Zo ontstaan aardbevingen in Groningen
52
Zo ontstaan aardbevingen in Groningen

Verstevigingen

De aardbevingen worden veroorzaakt door de gaswinning in Groningen. Dit heeft vaak schade aan de huizen als gevolg. Twee jaar geleden is daarom gestart met het in kaart brengen van de gebouwen die extra verstevigd moeten worden. 

Eerder dit jaar werd bekend dat meer dan drieduizend panden in het aardbevingsgebied versterkt moeten worden. Het gaat hierbij om gebouwen in onder meer Appingedam en Loppersum, gebieden waar relatief veel aardbevingen plaatsvinden.