De NAM moet naar aanleiding van de recente bevingen in de provincie Groningen binnen een week een analyse opleveren en maatregelen voorstellen bij het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Het SodM zal de rapportage van de NAM bestuderen en vervolgens bepalen welke maatregelen genomen moeten worden. 

Twee weken geleden hebben zij de minister nog geadviseerd om in te grijpen naar aanleiding van de aardbeving in Zeerijp op 8 januari, de zwaarste in de provincie in vijf jaar tijd. Volgens het SodM kan deze aardbeving veroorzaakt zijn doordat bij vorst de gaskraan open wordt gedraaid in de regio. 

Naar aanleiding van deze aardbeving is de gaswinning in het Groningse Loppersum per direct stilgelegd. Sinds deze stillegging zijn er vijf aardbevingen gevoeld in de regio.

Door het stopzetten van de gaswinning, is de productie van de gaswinning in de vorstperiode niet omhoog gegaan, wat de kans op aardbevingen aanzienlijk zou hebben vergroot. Ook zorgt het dichtdraaien van de kranen volgens het SodM binnen drie tot zes maanden voor een dempend effect op de aardbevingen in het gebied.