De opkoopregeling voor moeilijk verkoopbare huizen in het aardbevingsgebied in Groningen gaat donderdag officieel van start. 

Huiseigenaren kunnen zich dan opgeven voor het Koopinstrument, zoals de regeling van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heet. Hoeveel mensen zich de komende tijd gaan aanmelden voor de regeling is nog niet bekend.

In 2016 was er al een proef met de opkoopregeling. In tegenstelling tot deze proef kunnen nu ook woningeigenaren zonder bijzondere omstandigheden zich aanmelden. Wel zijn mensen met bijzondere omstandigheden, zoals verhuizing om gezondheidsredenen, als eerste aan de beurt.

Voor de proef in 2016 kwamen bij de Nationaal Coördinator 179 aanmeldingen binnen, waarvan negentig aan de voorwaarden voldeden. Van deze negentig wisten twintig eigenaren hun woning zelf te verkopen.

Na afloop van de proef bleven negen woningen over. Die worden nu in de definitieve regeling meegenomen.

Regeling

Voor het Koopinstrument is jaarlijks 10 miljoen euro beschikbaar van de NAM. De woningen worden opgekocht voor 95 procent van de taxatiewaarde. De regeling loopt tot en met 2020.

De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen leverde in oktober vorig jaar stevige kritiek op de proef met het koopinstrument. Hij vond de regeling oneerlijk en verweet de Nationaal Coördinator gebrek aan transparantie. Van Zutphen kwam met zijn kritiek na een klacht van een gezin dat zich had aangemeld voor de opkoopregeling maar werd uitgeloot. Het systeem van loting is nu afgeschaft.

Schadeprotocol

Naast de opkoopregeling bestaat ook het schadeprotocol. Bewoners in het aardbevingsgebied kunnen vanaf 19 maart terecht bij één loket voor de volledige afhandeling van schade aan huizen en gebouwen als gevolg van de gaswinning in Groningen.

De overheid keert de schadevergoeding uit en verhaalt de kosten op de NAM.