Minister Eric Wiebes heeft met de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) woensdag een akkoord bereikt over de financiering van het afhandelen van de schade die is ontstaan als gevolg van de gaswinning in Groningen.

De NAM staat hierbij op afstand, zoals eerder al overeengekomen werd in het schadeprotocol, maar is wel verantwoordelijk voor het financieren van de afhandeling van de schade. Dit meldt Wiebes woensdag.

De overheid betaalt de kosten van het oprichten van een Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen, om de onafhankelijkheid van deze instantie ten opzichte van de NAM te verzekeren. De commissie moet de schademeldingen die binnenkomen beoordelen. Ook betaalt de overheid voor de commissie waarbij Groningers in beroep kunnen gaan. 

Ook is met de NAM afgesproken dat de gaswinner zich zal inzetten om voor 1 juli alle schademeldingen van voor 31 maart 2017 af te handelen. Hiervoor stelt de NAM 50 miljoen euro extra beschikbaar, aldus Wiebes. "De komende maanden zal ik nauwlettend volgen of NAM haar intenties waarmaakt."

Schadeprotocol

De betrokken partijen, waaronder bijvoorbeeld de belangenverenigingen in Groningen, bereikten eind vorige maand al een akkoord over het schadeprotocol.

Een van de belangrijkste punten hieruit is dat het 'bewijsvermoeden' bij een schademelding het uitgangspunt is. Dat houdt in dat als er een vermoeden van verband is tussen schade en een beving, dat de schade dan wordt vergoed.

Ook worden de zogeheten schadecontouren van de hand gedaan. Dit betekent dat bij gedane schademeldingen geen onderscheid wordt gemaakt op geografische grenzen. Groningers kunnen vanaf 19 maart terecht bij het loket voor de volledige afhandeling van schade.