De politiek maakt zich zorgen over de gevallen van stress door de aardbevingen in Groningen. Op aandringen van de Partij voor de Dieren (PvdD) gaat de Tweede Kamer de ministers van Economische Zaken en van Volksgezondheid hierover aan de tand voelen.

Een brede meerderheid steunde het verzoek voor een debat. PvdD-Kamerlid Frank Wassenberg. ''Het gaat altijd over schade aan gebouwen. Belangrijk. Maar de geestelijke schade is net zo ernstig en vaak veel moeilijker te herstellen.''

Hij wijst op een eerder woensdag gepubliceerd onderzoek van onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen. Daaruit blijkt dat tienduizend bewoners in het aardbevingsgebied kampen met acute stress-gerelateerde gezondheidsproblemen.

Als hier niets aan gedaan wordt, kunnen in de toekomst mogelijk zelfs vijf of meer mensen per jaar overlijden als gevolg van deze problematiek. 

Voorzichtig getal

Dit kan gebeuren doordat de stress door de aardbevingen en de schade aan de huizen, te veel wordt voor mensen die al ziek zijn of die bijvoorbeeld al drukte op werk ervaren. Volgens de onderzoekers bestaat bijvoorbeeld een verhoogd risico op hartklachten of suïcide. 

Wel wordt het aantal van vijf doden per jaar gezien als "voorzichtig getal". "Het is lastig om dit nu al met zekerheid te zeggen", aldus de onderzoekers. 

Zo ontstaan aardbevingen in Groningen
52
Zo ontstaan aardbevingen in Groningen