De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) geeft voorlopig geen winstuitkering aan de twee aandeelhouders Shell en Exxonmobil. Dit om het bedrijf, dat te maken heeft met flinke kosten als gevolg van de gaswinning in Groningen, financieel gezond te houden.

Dit maken Shell en de NAM dinsdag bekend. 

Vorige week meldde Trouw dat Shell en ExxonMobil begin juni de zogenoemde 403-aansprakelijkheidsverklaring voor de NAM heeft ingetrokken. Meerdere experts zeggen dat Shell daardoor niet meer aansprakelijk is voor schulden van dochteronderneming NAM.

Shell Nederland laat dinsdag nogmaals weten NAM te blijven steunen bij het nakomen van zijn financiële verplichtingen met betrekking tot de gaswinning in Groningen. Ook is het bedrijf bereid daarvoor garanties af te geven.

Over de precieze tekst en vorm van die garanties wordt nog overlegd met Eric Wiebes, de minister van Economische Zaken en Klimaat, meldt het olie- en gasconcern.

Wiebes laat dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer weten dat "gelet op de ervaringen tijdens de langjarige samenwerking geen reden is om te twijfelen aan het kunnen nakomen door NAM van haar verplichtingen."

Hoorzitting

Eerder bleek dat de Tweede Kamer tekst en uitleg wil van Shell over het besluit om NAM juridisch op afstand te zetten. Donderdag wordt daar een hoorzitting over gehouden.

Shell zegt zelf dat de garantstelling niet langer nodig was om bijvoorbeeld toeleveranciers van NAM gerust te stellen, omdat het dochterbedrijf afgelopen jaar voor het eerst eigen jaarcijfers heeft gepubliceerd.

Reorganisatie

Ondanks een winst van een half miljard euro, besloot de NAM in 2016 tot reorganisatie, vanwege de lage olie- en gasprijzen, het teruglopen van de productie en kosten van schadeherstel in het Groningse aardbevingsgebied.

Ongeveer vijfhonderd mensen zijn toen hun baan kwijtgeraakt.