Belangenvereniging het Groninger Gasberaad (GGB) overweegt alsnog deelname aan de gesprekken die plaatsvinden in het maken van een schadeprotocol. Dit na een "zeer bemoedigend" gesprek met minister Eric Wiebes (Economische Zaken). 

Susan Top, secretaris van de GBB, meldt vrijdag dat het gesprek aanleiding heeft gegeven om deelname alsnog te overwegen. 

Wiebes ging woensdag in gesprek met de GBB. "Harde garanties hebben we niet en zullen we voorlopig niet kunnen krijgen. Maar we zetten alles nog even zorgvuldig op een rij en zullen kijken of de nieuwe condities voldoende vertrouwen geven om alsnog aan te sluiten", zegt Top. 

De verwachting van de secretaris is dat het GBB op zijn vroegst komend weekend een besluit neemt.

Concept

De belangenvereniging was samen met de Groninger Bodem Beweging uit het overleg omrent het schadeprotocol gestapt, omdat ze het niet eens waren met het concept dat op tafel lag. 

Ze bespeurden in het concept dat op tafel lag de hand van de NAM, terwijl de minister had beloofd het gaswinningsbedrijf erbuiten te houden. Ook vonden de belangenverenigingen het niet acceptabel dat de contra-expertise, de zogeheten second opinion, uit het concept-protocol is gehaald.

Zeerijp

De discussie omtrent het uitblijven van een schadeprotocol, dat geldt als handboek voor hoe bevingsschade moet worden afgehandeld, staat op scherp sinds de aardbeving in Zeerijp vorige week maandag. 

Met een magnitude van 3.4 was de beving de zwaarste in vijf jaar. Bijna drieduizend schademeldingen zijn binnengekomen. In 2012 werd de zwaarste beving tot nu toe gemeten in Huizinge. Deze had kracht van 3.6 en zorgde ook voor talloze schademeldingen.