Ook in de toekomst zullen kosten die de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) maakt, bijvoorbeeld door reorganisatie, deels betaald worden door de Nederlandse Staat. 

Dit is geen onwaarschijnlijk scenario, omdat de gaswinner verwacht "nog iets kleiner te worden". Dit meldt de NAM donderdag aan NU.nl. 

Woensdag ontstond ophef, onder andere bij verschillende Kamerleden, omdat uit onderzoek van de Volkskrant bleek dat de Staat een bedrag van 48,7 miljoen euro aan de NAM heeft betaald voor de reorganisatie die daar plaatsvond. Het geld kwam van Energie Beheer Nederland (EBN), voorheen de Staatsmijnen, dat volledig eigendom is van de Staat. Het ministerie van Economische Zaken is de enige aandeelhouder.

Volgens de NAM is deze constructie echter niet ongewoon, omdat de "lusten en de lasten verdeeld worden over de aandeelhouders". EBN en de NAM exploiteren samen het Groninger gasveld. De afgelopen jaren hield dit in dat de NAM geld afdroeg aan de Staat, zo werd in 2016 drie miljard euro afgedragen aan overheden. In totaal gaat het om 275 miljard euro sinds de start van de exploitatie. "De declaratie van bijna vijftig miljoen zit dus aan de kostenkant."

Reorganisatie

Volgens de krant, die de informatie kreeg met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), is de tegemoetkoming van EBN aan de NAM nooit publiekelijk onderbouwd of besproken in de Tweede Kamer. De NAM ontkent echter dat er sprake is van een 'geheime constructie'. "De declaratie is gedaan op basis van bestaande joint venture overeenkomsten."

Ondanks een winst van een half miljard euro besloot de NAM vorig jaar tot de reorganisatie, vanwege de lage olie- en gasprijzen, het teruglopen van de productie en kosten van schadeherstel in het Groningse aardbevingsgebied. Ongeveer vijfhonderd mensen zijn toen hun baan kwijtgeraakt.

Kosten

Welke kosten in de toekomst kunnen worden gedeeld met EBN, wil de NAM niet voorspellen. Ook kan het bedrijf niets zeggen over welke inhoud de declaraties kunnen hebben. "Maar het vertrekpunt blijft dat zowel de kosten als de opbrengsten van de gaswinning gedeeld zullen worden."

Ondanks dat het terugbrengen van de gaswinning voor financiële tegenvallers zorgt, zegt de NAM de komende jaren nog de gaswinner te blijven. "We blijven in beweging. Zo hebben we bredere plannen en zijn we ambitieus op het gebied van energietransitie. Maar Groningen bevindt zich nog steeds niet in rustig vaarwater."