De Raad van State doet woensdag 15 november uitspraak in de beroepen tegen het besluit van oud-minister Henk Kamp (Economische Zaken) om de gaswinning in Groningen per oktober te verlagen. Onder andere de Nederlandse Aardolie Maatschappij en milieuorganisaties zijn tegen de beslissing.

Om 10.15 uur maakt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de uitspraak openbaar.

Voormalig minister Kamp besloot in april de gaswinning, die nu op 24 miljard kuub per jaar ligt, per 1 oktober met 10 procent te verlagen. De verlaging was op advies van de toezichthouder, het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Deze stelde dat dit de enige manier was om de kans op het aantal en op zwaardere bevingen te verminderen.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), verantwoordelijk voor de gaswinning in het gebied, is in beroep gegaan tegen dit besluit, omdat het vindt dat de minister onnodig onduidelijk is. "Het winningsplan is gebaseerd op een model dat seismisch risico kan inschatten." 

Niet alleen de NAM heeft beroep aangetekend tegen het gasbesluit van Kamp: ook milieu-en belangenorganisaties de Groninger Bodem Beweging en Milieudefensie, gesteund door 51 Groningers, kwamen tijdens de zittingen op 13 en 14 juli aan het woord. Zij willen dat de gaswinning nog verder omlaag gaat. 

Bevingen

Door het winnen van gas in de Groningse provincie, vinden de afgelopen jaren met regelmaat aardbevingen plaats. Deze zorgen voor beschadigde huizen.

Kamp besloot daarom in 2015 de gasproductie te verlagen naar 24 miljard kuub. In 2014 werd nog 42 miljard kuub uit de bodem gepompt. Per oktober van dit jaar ligt de gaswinning op 21,6 miljard kuub.