Anita Wouters is donderdag op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat benoemd tot project-directeur-generaal Groningen Bovengronds. Zij zal zich met de nieuwe functie bezighouden met de problemen rondom de gaswinning en de aardbevingen in Groningen. 

"De aardbevingen hebben veel impact op de mensen in Groningen. Een goede schade-afhandeling en snelle versterking van huizen en gebouwen, in samenhang met en gericht op een goed toekomstperspectief, zijn dan ook erg belangrijk", vertelt Wouters.

Ook zal Wouters namens het ministerie overlegpartner zijn met de Groningse regio en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). 

Wouters: "Men wil veilig kunnen wonen en werken. Ik wil me daarvoor inzetten vanuit mijn nieuwe functie samen met regionale bestuurders, maatschappelijke organisaties en de NCG. Een kansrijk perspectief voor Groningen is van belang voor ons allemaal."

Wouters studeerde aan de Landbouwuniversiteit van Wageningen. Later wist zij onder andere de functie directeur-generaal bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te bemachtigen.